Pokyny

závodu Velikonoce ve skalách 2019 - 19. - 21. 4. 2019

 

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka

Centrum závodu

Kozly, doporučujeme oddílové stany.

Doporučená cesta

 • E1, E2, E3: ze silnice č. 15 Zahrádky – Litoměřice odbočit po 6 km u rozvodny vpravo směr Kozlov, louka před obcí na východní straně. Bude značeno. GPS: 50°38'49.724"N, 14°27'25.314"E

Parkoviště

Na soukromé louce, proti shromaždišti. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Prezentace

Pátek: 19.4. 9:30 – 11:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10L a změny průběžně po všechny dny ve výpočetním centru). Prezentace bude rozdělena na tři části: bezdlužníci – ti co mají vše v pořádku, dlužníci, dohlášky a změny. Prosíme ty, kteří budou doplácet, aby si připravili přesnou částku.

Přednost u prezentace mají ti, kteří nemají žádné dluhy – zkontrolujte si v ORISu (po kliknutí na částku vpravo pod klubovou přihláškou)

Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí).

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody

Trénink

Mapy pro trénink budou prodávány ve čtvrtek v Jestřebí (tělocvična proti škole) od 13 do 14 hod (50°36'31.188"N, 14°35'5.395"E). Typ tréninku: volné pořadí kontrol, v lese budou od čtvrtka 14:00 do nedělního rána malé látkové lampiony. Pro pozdější zájemce budou tréninkové mapy k dostání na prezentaci. Cena 50 Kč, 2 EUR.

Terén

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, podmáčené oblasti, menší počet komunikací. V prudkých svazích dbejte zvýšené opatrnosti.

Mapy

 • E1: PAVLÍNINO ÚDOLÍ 2019, 1 : 10 000, E = 5m, mapováno zima 2012, R. Horký, ISOM 2000, revize březen 2019.
 • E2: KOZELSKÁ ROKLE 2019, 1 : 10 000, E = 5m, mapováno podzim 2018 R. Horký, Z. Švec, ISOM 2017, poslední revize březen 2019.
 • E3: SKLENĚNÝ VRCH 2019, 1 : 10 000, E = 5m, mapováno podzim 2018 R. Horký, Z. Švec, ISOM 2017 poslední revize březen 2019.

Mapy jsou na vodovzdorném materiálu.

V terénu jsou čerstvé polomy, které nejsou zmapované, a závodníci by měli dávat pozor při překonávání padlých stromů. Zejména pak u kontrol 43 a 44 u E3.

Zakázané prostory

Je zakázán vstup na sídliště (mapová značka 527).

 • Fialově vyšrafované prostory (mapová značka 709) jsou buďto z důvodu ochrany přírody (Přírodní památka Peklo a lesní školky) nebo z důvodu ochrany porostu zakázány (čerstvě osázené paseky - v terénu nemusí být vyznačeno). Rovněž tato značka označuje místa polomů při E3.
 • Je zakázáno vstupovat na pole (značka 415 v ISOM 2000 nebo 412 v ISOM 2017)
 • Je zakázáno vstupovat do prostoru závodu se psy a je třeba, aby psi na shromaždišti byli na vodítku.

 

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky.

Každý závodník je povinen napsat si na své startovní číslo čas startu pro E3 dle startovní listiny – použijte lihový fix, k dispozici v centru E3 nebo na startu. Na startu E3 budou připravena startovní čísla pro pět nejlepších po dvou etapách v kategoriích B3, B5, DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21E, DH35A, DH40A, DH45A, D50, H50A, DH55, DH60, DH65, DH70, H75 a H80. Tito závodníci jsou povinni mít na dresu připevněna obě startovní čísla.

Start

 • E1: 00 = 12:00, od autobusu vzdálenost 500m, 0 m převýšení, modrobílé fáborky.
 • E2: 00 = 10:00, vzdálenost 2100m, 30 m převýšení, po 800 m poslední občerstvení, na startu již není, modrobílé fáborky,
 • E3: 00 = 10:00, vzdálenost 400m, 5 m převýšení, modrobílé fáborky, hendikepový

start.

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", nelze startovat po odstartování posledního závodníka soutěžní kategorie.

Doprava na start 1. etapy

Na start E1 bude organizována doprava. První autobus odjíždí v 11:30, další každé 4 minuty. Doba jízdy 6 minut, poté ještě 500 m pěšky. Stejným způsobem bude organizována doprava z cíle (vzdálenost cíl – autobus téměř 0 m). Vzdálenost mezi cílem a výstupem z autobusu na start je po silnici 1100 m.

Při nástupu se prokažte startovním číslem.

Tabulka startů pro 3. etapu

Čas Kategorie

00: D10L, D35A, B5, H12, H60

10: D12, D20, D45B, H21A, H80

20: D21A, D70, H10L, H35A, H65

30: D45A, B3, H16, H45B

40: D10, D65, H21B, H21E, H75

50: D18, D21B, H40B, H50B

60: D14, D21E, H18, H35B

70: D35B, D50, H55, H70

80: D16, D60, H20, H45A

90: D40B, D55, H10, H14

100: D40A, H40A, H50A

Hendikepový start trvá v každé kategorii 30 minut. Závodníci s větší ztrátou na vedoucího závodníka po dvou etapách než 30 minut budou poté startovat v pravidelných minutových časových intervalech. V hendikepech nestartují kategorie P, T3, T4, T6 a HDR. Tyto kategorie startují i v této etapě v libovolný čas do odstartování posledního závodníka v ostatních kategoriích.

Vstup do startovacího koridoru E3 je 6 minut před startem!

Startovní listina pro 3. etapu bude dostupná na internetu ( http://obkotlarka.cz/zavody/easter2019/ ) a v ORISu v sobotu večer a vyvěšena ráno v neděli v centru E3 a v tělocvičně.

Cíl

E1 (viz doprava na start 1. etapy), E2 (dva cíle, viz níže), E3: v centru závodu,

Pozor při E2, kategorie HDR, DH10L, D10, D12, D14, D40B, D45B, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H50B, H60, H65, H70, H75, H80, B3, P, T3, mají jiný cíl vzdálený od shromaždiště cca 1100m. Kategorie D16, D18, D20, D21ABE, D35AB, D40A, D45A, H16, H18, H20, H21ABE, H35AB, H40AB, H45AB, H50A, H55, B5, T4, T6 cíl na shromaždišti. Vyčítání na shromaždišti.

Upozornění

Na trati E2 a E3 překonávají některé kategorie silnici II. třídy. Závodníci jsou povinni poslechnout pokyny pořadatelů, kteří budou tento přeběh organizovat. Přeběh mimo vyhražené místo (v mapě označen značkou 710 podle ISOM 2000, či 708 podle ISOM 2017) je zakázán.

Při E2 - varování před starými dráty, které jsou použity k oplocení pastvin, jsou špatně vidět.

Systém ražení

Elektronický systém Sportident. Pro závody lze použít všechny typy SI. Čipy SIAC lze použít, ale je třeba kontroly razit klasickým způsobem.

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu. Ve třetím koridoru bude k dispozici krabička na vypnutí SIAC funkce.

Organizace cíle

E1, E2: závodník si na cílové čáře razí cílový čas sám.

E3: Závodníci razí cílovou jednotku až těsně za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové čáře (určuje rozhodčí). Pro závodníky, kteří nestartují v hendikepu je tato kontrola za cílovou čárou kontrolou cílovou, stejně jako v prvních dvou etapách.

Závodník po ražení na cílové čáře se již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů.

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou!

Tratě

 • E1: zkrácená trať
 • E2, E3: klasická trať

Kategorie HDR, DH10L je v lese značena červeno-bílými fáborky.

Časový limit

 • E1: 90 minut
 • E2, E3: 160 minut

Občerstvení

Na trati E2 a E3 pro delší kategorie. Na trati E1 občerstvovací stanice není. U etapy E2 na startu pitná voda, v cíli všech etap šťáva.

V centru závodu stánky s občerstvením ( Real Catering a další) a Kafeterie

WC

V centru mobilní toalety Toi Toi, cestou na start nejsou!

Mytí

V centru cisterna s vodou a umyvadla k dispozici na shromaždišti. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná.

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu).

Protesty

Podat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zaslat na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail: Turn on JavaScript!

Jury

Gregorová Kamila (CTB), Horáček Michal (VLI), Wolf Daniel (TUR)

Výsledky

Výsledky budou zveřejňovány především on-line na místním wifi a na internetu, v delších intervalech budou též vyvěšovány tištěné.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení. Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, Konopáč, Sportvogl, HaJo RIEHL, APM SPORT, Viktor Zsilkin (Moscompas), RUN4 FUN a možná i další.

TRAIL - Zvláštní informace

V sobotu (E2) bude v blízkosti shromaždiště ukázkový malý závod v trail-O.
Všichni jsou zváni si ho ve svém volném čase vyzkoušet. Bližší info v centru závodu ve stanu pod muším křídlem TRAIL-O.

Ochrana osobních údajů

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů

( http://obkotlarka.cz/zavody/easter2019/ ) a v informačním systém ORIS ( https://oris.orientacnisporty.cz/ ).

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Pořadatelé

 • Ředitel závodu: Zdenko Procházka (R1)
 • Hlavní rozhodčí: E1: Kristýna Kolínová (R1), E2: Kamila Rambová (R2), E3: Jakub Illner (R2)
 • Stavitelé tratí: E1: Pavel Klaška jun. (R2), E2: Martina Bochenková (R1), E3: Vojta Illner (R3)
 • Prezentace: Martina Bochenková
 • Start: Ondřej Pospíšil
 • Cíl: Mirek Betlach
 • Výpočetní centrum: Jiří Dlouhý

Web závodu: http://obkotlarka.cz/pe