VELIKONOCE VE SKALÁCH 2019

21. ročník etapového závodu

závod celostátního HSH Rankingu

závod Českého poháru veteránů

ROZPIS

Rozpis ke stažení (.pdf)

Pořadatel: 

Oddíl OB Kotlářka, z. s.

Stránky závodu:

obkotlarka.cz/pe

Datum:

19.–21. 4. 2019 (pátek až neděle)

Program:

čtvrtek 18. 4. trénink (viz níže)

pátek 19. 4. E1 zkrácená trať (start 00 = 12:00)

sobota 20. 4. E2 klasická trať (start 00 = 10:00)

neděle 21. 4. E3 klasická trať (hendikepový start 00 = 10:00)

Závodníci kategorií HDR, P a T startují v libovolný čas, ostatní podle startovní listiny zveřejněné před závodem na stránkách závodu

Centrum:

Kozly (okres Česká Lípa)   

Doporučujeme oddílové stany.

Prezentace:

Pátek 19. 4. 2019 9:30–11:30 v centru závodu (přihlášky tratí HDR, P a T a změny průběžně).

Terén:

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 260–356 m n. m.

Mapy:

E1:  Pavlínino údolí 1 : 10 000, E = 5 m, podzim 2012, R. Horký, revize únor 2019, ISOM 2007.

E2: Kozelská rokle 2019, 1 : 10 000, E = 5 m, nově mapováno podzim 2018, Z. Švec, ISOM 2017.

E3: Skleněný vrch 2019, 1 : 10 000, E = 5 m, nově mapováno podzim 2018, R. Horký,  ISOM 2017.

Všechny mapy budou tištěny na vodovzdorném materiálu.

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21EAB, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65, D70

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21EAB, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55, H60, H65, H70, H75, H80

D10L fáborkovaná trať pro děti do 10 let (dívky)

H10L fáborkovaná trať pro děti do 10 let (chlapci)

HDR fáborkovaná  trať pro děti  s doprovodem rodičů

B3, B5 začátečnické (beginners) tratě pro starší (asi 3 a 5 km)

entry on the day (tzn. pouze jedna etapa, možnost dohlášení na místě):

P příchozí (jednoduchá krátká trať)

T3, T4 a T6  trénink (obtížná trať,  ca 3/4/6 km)

Počet startujících v podkategoriích neomezen, v případě malého počtu přihlášených si pořadatel ponechává právo podkategorie E, A a B sloučit.

Délky tratí:

Čas vítěze v H21E pro E1 45 min, pro E2 a E3 80 min, délky ostatních tratí v poměru k tomu. Podrobněji viz zde

Vzdálenosti:

Praha–parkoviště 85 km

ubytování–parkoviště 10–20 km

parkoviště–centrum 0–100 m

centrum – start a cíl E1: kyvadlová doprava busem

centrum – start E2 a E3: bude upřesněno

centrum – cíl E2 i E3 0 m

Přihlášky:

V ORISu (včetně neregistrovaných a cizinců; nápověda zde), v krajním případě na Turn on JavaScript!.

Startovné v Kč:

 

 

HD10(L), HDR, P

 


HD12-14

HD60-80

B3, B5

 

HD16-55

 

T3, T4, T6

P

 

3 E

1 E

3 E

1 E

3 E

1 E

1 E

1E

do 3. 3.

320

110

420

150

570

210

150

110

4.–31. 3.

320

110

540

190

720

260

150

110

od 1. 4.

320

110

720

260

960

360

150

110

na místě

350

150

720

260

960

360

200

150

Od 1. 4. 2019 přihlášky přijímáme na  Turn on JavaScript! a jsou možné pouze, pokud je volné místo.  Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Storno:

Do 31. 3. 2019 vracíme 100 % startovného (po odečtení bankovních poplatků).

1.–10. 4. 2019 vracíme 50 % startovného.

Později odhlášeným startovné nevracíme.

Poplatek za změnu:

Změna jména či jiných údajů v rámci kategorie zdarma.

Změna kategorie do 31. 3. 2019 zdarma, později 50 Kč za každou etapu (a jen v případě, že to nalosování umožní).

Zdarma:

Závodníci, kteří budou v rankingu za rok 2018 do 10. místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku v roce 2018 do 3. místa, mají startovné zdarma (platí pouze pro přihlášené do 31. 3. 2019).

Platby:

Na účet Oddílu OB Kotlářka.

Číslo účtu: 2800595750/2010

Fio banka, a. s., 117 21 Praha 1

VS xxxx55, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře ČSOS (do poznámky napište jméno klubu, případně jméno nebo registračku přihlašovaného závodníka. 

Systém ražení:

SportIdent (všechny typy do SI11 včetně, SIAC bez režimu air).

Možno zapůjčit za 40 Kč/den (neregistrovaným na zálohu); za ztrátu se účtuje 700 Kč.

Trénink:

Místo: Mapa Panský háj mezi obcemi Borek a Šváby (parkování pro auta zde).

Typ tréninku: volné pořadí kontrol, v lese budou od čtvrtka 14:00 do nedělního rána malé látkové lampiony.

Objednávky map: v ORISu jako doplňková služba, 50 Kč za mapu.

Výdej objednaných map: čtvrtek 18. 4. 2019 13:00–14:00 v tělocvičně proti škole v obci Jestřebí

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje od pátku do neděle na podlaze (školy se sprchami) v blízkosti závodů (10–20 km), 90 Kč/noc, přihlášky v ORISu.

Kontakty na ubytování na lůžkách budou zveřejněny na stránkách závodu.

Vyhlášení výsledků:

Proběhne v centru závodu po E3 celkově za všechny etapy.

Ceny obdrží všichni závodníci v kategoriích HDR, DH10L, DH10, prvních šest v DH21E, vítěz v podkategorii B, první tři v ostatních kategoriích (mimo kategorie P, T3, T4  a T6, které se nevyhlašují).

Prodej sportovního zboží:

Možný v centru závodu po domluvě s ředitelem závodu (Turn on JavaScript!, +420 776 781 923).

Školka:

V centru závodu.

Poznámka:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko.

Přihláškou stvrzují souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem v nutném rozsahu a s použitím obrazového materiálu k propagaci akce.

Pořadatelé:

Ředitel: Zdenko Procházka (R1)

Hlavní rozhodčí:

E1: Kristýna Kolínová (R1)

E2: Kamila Rambová (R2)

E3: Jakub Illner (R2)

Stavitelé tratí:

E1: Pavel Klaška (R3)

E2: Martina Bochenková (R1)

E3: Vojtěch Illner (R3)

Tajemník závodu:Jiří Dlouhý

Informace:

Jiří Dlouhý +420 724 698 016

Turn on JavaScript!

www.obkotlarka.cz/pe