ROZPIS

 • závodů Manufaktura Českého poháru 2019
 • závodů INOV-8 CUP – žebříčku A 2019
 • závodů Žebříčku B-Čechy západ 2019
 • závodů Rankingu s koeficientem 1.06
 • závodů WRE
 • závodů Ještědského žebříčku mládeže (JŽM) 2019
 • závodů Ještědského poháru družstev žactva (JPŽD) 2019
 • veřejných závodů

Rozpis ke stažení (.pdf)

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka, z.s. (DKP) + Orientační klub Doksy, z.s. (DOK)

Datum:

1.-2. června 2019

Centrum:

Nová Skalka (Skalka u Doks), louka východně od obce. GPS: 50.5711N,14.6043E. Přehledná mapa viz: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4300

V místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů.

Prostor závodu:

Lesní komplex mezi obcemi Skalka u Doks , Staré Splavy, Jestřebí a Chlum.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Víza pro cizince:

Informace viz https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html

Parkování:

Osobní auta na louce do 500m od centra (poplatek 50 Kč za oba dny). Cca 1500m dlouhá silnička mezi Skalkou u Doks a Novou Skalkou je úzká, bez možnosti vyhnutí protijedoucích vozidel ve většině délky. Z tohoto důvodu bude umožněn pro automobily v sobotu do 13:30 a v neděli do 11:30 POUZE PŘÍJEZD. Důrazně prosíme účastníky závodu, aby neodjížděli dříve. V případě nutnosti odjezdu řidiče je možné závodníky vysadit ve Skalce u Doks (cca 1400m od centra, bude značeno).

Autobusy budou parkovat ve Skalce u Doks dle pokynů pořadatele (bez poplatku, cca 1400m od centra, bude značeno). Prosíme oddíly, které přijedou oddílovým autobusem, o sdělení této informace na mail Turn on JavaScript!.

Příjezd bude značen od Doks (od křižovatky silnic I/38 a II/270) a od Dubé (od křižovatky I/9 a II/270).

Vzdálenosti:

ubytování (viz níže) – parkoviště do 15km
parkoviště osobních vozů – centrum do 500m
parkování autobus – centrum 1400m
centrum – start do 2500m
centrum – cíl 0m

Druh závodu:

 • sobota 1.6.: klasická trať, s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol
 • neděle 2.6.: krátká trať, s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol

Kategorie:

Český pohár, WRE D21E (W21), H21E (M21)
Žebříček A D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
Ranking D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C (+ DH21E, DH20A)
Žebříček B D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
JŽM, JPŽD D10, D12, D14B, D16B, D18B, D20B, H10, H12, H14B, H16B, H18B, H20B
Veřejný závod D10L, H10L, HDR, P, T
 • L - liniová trať
 • HDR - liniová trať s doprovodem rodičů; pokud je doprovod závodníka v kategorii HDR přihlášen jako závodník do některé ze soutěžních kategorií, pak je povinen nejprve absolvovat závod v soutěžní kategorii a teprve poté může absolvovat jako doprovod trať HDR
 • P - jednoduchá trať pro příchozí
 • T - technicky náročnější trať pro příchozí; v případě velkého počtu přihlášených může pořadatel kategorii T rozdělit na více různých tratí

Předpokládané časy vítězů:

Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS (u D20B a H20B se liší oproti soutěžnímu řádu soutěží ještědské oblasti!). Podrobně zde.

Přihlášky:

Za základní startovné do pondělí 13.5.2019, dohlášky do čtvrtka 23.5.2019 za 150% základního startovného, prostřednictvím systému ORIS:

Ve výjimečných případech e-mailem na adresu Turn on JavaScript! (přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem).

Po 23.5.2019 pouze e-mailem, dle možností pořadatele, za 200% základního startovného.

Kategorie DH10L, HDR, P a T bez omezení, v centru do ukončení prezentace.

Vklady – základní startovné:

  sobota (klasická trať) neděle (krátká trať)
DH21, T 220 Kč 190 Kč
Žebříček A, žebříček B kromě DH14B 200 Kč 180 Kč
DH60B a starší 150 Kč 140 Kč
DH10L-DH14B, HDR, P 120 Kč 120 Kč

Veškeré platby zasílejte na účet Oddílu OB Kotlářka u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800595750/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru xxxx66, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar, do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka (registračku).

Prezentace:

 • sobota 1.6.: od 10:00 do 11:00 v centru
 • neděle 2.6.: od 8:30 do 9:00 v centru

Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí). Oddíly bez dluhu, dohlášek a jiných změn budou prezentovány přednostně, tyto oddíly je možné prezentovat i později než ve výše uvedený čas.

Start 00:

 • sobota 1.6.: 12:00
 • neděle 2.6.: 10:00

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas dle jejich příchodu na start, a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžní kategorie.

Mapy:

 • sobota 1.6.: 1:10 000 (výjimka oproti Pravidlům OB!),
 • neděle 2.6.: 1:10 000,

obojí interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapováno 11/2017-12/2018, revize 3-4/2019, hlavní kartograf Tom Novák.

Pro všechny kategorie BUDE mapa vodovzdorně upravena.

Ukázky mapy budou zveřejněny na stránkách závodu. Předchozí mapy prostoru:

V případě zájmu o výtisk předcházející mapy prostoru prosím napište na Turn on JavaScript!.

Terén:

Členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací.

Systém ražení:

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. SI jednotky (kontroly) včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0,5m.

Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11. Jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 40 Kč/den (nejedná se o SIAC). Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha ve výši 1 000 Kč.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Protesty:

Písemně s vkladem 400,- Kč, pro kategorie WRE bez vkladu, do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům na Turn on JavaScript!.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (do 15 km od centra závodů), za 80 Kč/osobu/noc. Ubytování v tělocvičně je možné i ve variantě Pá – Ne. Objednávky ubytování uveďte zvlášť za každou noc v přihlašovacím systému https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=4300 a úhradu proveďte společně s vkladem.

Kontakty na ubytování na lůžkách budou zveřejněny na stránkách závodu.

Služby:

V centru bude zajištěn stánkový prodej občerstvení a sportovního vybavení s klasickým sortimentem. V centru bude dětská školka.

Trénink:

V případě zájmu prosím napište na Turn on JavaScript!.

Upozornění:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS  jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Informace:

Hlavní funkcionáři:

  sobota (klasická trať) neděle (krátká trať)
ředitel: Martin Janata Martin Janata
hlavní rozhodčí: Dominika Plochová (R1) Marie Pospíšilová (R1)
stavitelé tratí: Daniel Novák (R2) Ondřej Pospíšil (R1)
IOF Event Advisor: Daniel Wolf Daniel Wolf

Poděkování:

Za souhlas s konáním závodů pořadatelé děkují městu Doksy, obci Jestřebí, obci Skalka a obci Chlum.