POKYNY

 • závodů Manufaktura Českého poháru 2019
 • závodů INOV-8 CUP – žebříčku A 2019
 • závodů Žebříčku B-Čechy západ 2019
 • závodů Rankingu s koeficientem 1.06
 • závodů WRE
 • závodů Ještědského žebříčku mládeže (JŽM) 2019
 • závodů Ještědského poháru družstev žactva (JPŽD) 2019
 • veřejných závodů

Pokyny ke stažení (.pdf)
Pokyny ke stažení - pouze text (.pdf)

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka, z.s. (DKP) + Orientační klub Doksy, z.s. (DOK)

Datum:

1.-2. června 2019

Centrum:

Nová Skalka (Skalka u Doks), louka východně od obce. GPS: 50.5711N,14.6043E. Přehledná mapa zde.

V místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů.

Prostor závodu:

Lesní komplex mezi obcemi Skalka u Doks , Staré Splavy, Jestřebí a Chlum.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Víza pro cizince:

Informace viz https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html

Parkování:

Osobní auta na louce do 500m od centra (poplatek 50 Kč za oba dny). Cca 1500m dlouhá silnička mezi Skalkou u Doks a Novou Skalkou je úzká, bez možnosti vyhnutí protijedoucích vozidel ve většině délky. Z tohoto důvodu bude umožněn pro automobily v sobotu do 13:30 a v neděli do 11:30 POUZE PŘÍJEZD. Odjezd v tuto dobu nebude možný, a proto důrazně prosíme účastníky závodu, aby neodjížděli dříve. V případě nutnosti odjezdu řidiče je možné závodníky vysadit ve Skalce u Doks (cca 1400 m od centra, cesta bude značena červenobílými plastovými fáborky).

Autobusy budou parkovat ve Skalce u Doks dle pokynů pořadatele (bez poplatku, cca 1400 m od centra, cesta bude značena červenobílými plastovými fáborky). Prosíme oddíly, které přijedou oddílovým autobusem, o sdělení této informace na mail Turn on JavaScript!.

Příjezd bude značen od Doks (od křižovatky silnic I/38 a II/270) a od Dubé (od křižovatky I/9 a II/270). Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Parkování aut přes noc pouze po předchozím povolení od pořadatele na pořadatelem určeném místě.

Vzdálenosti:

ubytování (viz níže) – parkoviště do 10km
parkoviště osobních vozů – centrum do 500m
parkování autobus – centrum 1400m
centrum – start viz níže
centrum – cíl 0m

Druh závodu:

 • sobota 1.6.: klasická trať, s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol
 • neděle 2.6.: krátká trať, s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol

Kategorie:

Český pohár, WRE D21E (W21), H21E (M21)
Žebříček A D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
Ranking D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C (+ DH21E, DH20A)
Žebříček B D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
JŽM, JPŽD D10, D12, D14B, D16B, D18B, D20B, H10, H12, H14B, H16B, H18B, H20B
Veřejný závod D10L, H10L, HDR, P, T
 • L - liniová trať, značená oranžovými krepovými fáborky
 • HDR - liniová trať s doprovodem rodičů, značená oranžovými krepovými fáborky; pokud je doprovod závodníka v kategorii HDR přihlášen jako závodník do některé ze soutěžních kategorií, pak je povinen nejprve absolvovat závod v soutěžní kategorii a teprve poté může absolvovat jako doprovod trať HDR
 • P - jednoduchá trať pro příchozí
 • T - technicky náročnější trať pro příchozí

Předpokládané časy vítězů:

Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS (u D20B a H20B se liší oproti soutěžnímu řádu soutěží ještědské oblasti!). Podrobně zde.

Přihlášky:

Za základní startovné do pondělí 13.5.2019, dohlášky do čtvrtka 23.5.2019 za 150% základního startovného, prostřednictvím systému ORIS:

Ve výjimečných případech e-mailem na adresu Turn on JavaScript! (přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem).

Po 23.5.2019 pouze e-mailem či v centru do ukončení prezentace, dle možností pořadatele (dle počtu zbylých map), za 200% základního startovného.

Vklady – základní startovné:

  sobota (klasická trať) neděle (krátká trať)
DH21, T 220 Kč 190 Kč
Žebříček A, žebříček B kromě DH14B 200 Kč 180 Kč
DH60B a starší 150 Kč 140 Kč
DH10L-DH14B, HDR, P 120 Kč 120 Kč

Veškeré platby zasílejte na účet Oddílu OB Kotlářka u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800595750/2010. Variabilní symbol uveďte dle systému ORIS, kde je uveden u seznamu přihlášených vašeho klubu (tj. ve tvaru xxxx66, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar), do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka (registračku). Platby provádějte za oba závody najednou.

Prezentace:

 • sobota 1.6.: od 10:00 do 11:00 v centru
 • neděle 2.6.: od 8:30 do 9:00 v centru

Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí). Oddíly bez dluhu, dohlášek a jiných změn budou prezentovány přednostně, tyto oddíly je možné prezentovat i později než ve výše uvedený čas.

Prosíme zkontrolujte si své platby na http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=4300. Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prosíme ty, co budou na prezentaci doplácet, aby si připravili přesnou částku.

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody.

V obálce obdržené na prezentaci NEBUDOU vytištěné pokyny ani oddílové startovní listiny. V případě zájmu o tyto prosím napište na Turn on JavaScript!.

Start 00:

 • sobota 1.6.: 12:00
 • neděle 2.6.: 10:00

Startovní listina k dispozici na webových stránkách závodu, v ORISu a v centru. Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas dle jejich příchodu na start, a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžní kategorie.

Po oba dny jsou 2 starty.

Starty sobota 1.6.:

S1 DH16A, DH18A, DH20A, H20B, DH21EA (M21, W21), H21B, H21C, H35B
650 m, značeno modrobílými fáborky
S2 ostatní kategorie
1200 m, značeno zelenobílými fáborky

Starty neděle 2.6.:

S1 DH18A, DH20A, DH21EABC (M21, W21), DH35B, DH40B, H45B, T
2800 m, 110 m převýšení (většina v samém závěru), značeno modrobílými fáborky,
na startu bude k dispozici pitná voda a 2 mobilní toalety
S2 ostatní kategorie
800 m, značeno zelenobílými fáborky

Startovní čísla:

Závodníci kategorií DH16A- DH20A a DH21E (W21, M21) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na startu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď. Nevyzvednutí startovního čísla může být důvodem k diskvalifikaci.

GPS tracking:

Vybraným závodníkům kategorií D20A, H20A, D21E a H21E budou přiděleny GPS jednotky, s nimiž jsou povinni absolvovat závod. GPS jednotky budou použity v sobotním i nedělním závodě. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách závodu a vyvěšen v centru.

Vesty (je možné běžet s vlastní vestou) i GPS jednotky si závodníci vyzvednou na okraji shromaždiště cestou na start. Pořadatel nainstaluje závodníkům GPS jednotku do vesty. GPS jednotky a vesty budou vybírány ihned po doběhu v cíli.

GPS záznam bude zpřístupněn pro oba závody v neděli v čase odstartování posledního závodníka na webových stránkách:

Použití jiného zařízení GPS je povoleno pouze v případě, že zařízení neumožňuje zobrazení mapy a není používáno k aktivní navigaci.

Mapy:

sobota 1.6.
 • SELSKÁ ROKLE, 1:10 000 (výjimka oproti Pravidlům OB!), rozměr A3, pro všechny kategorie startující ze startu 1 plus kategorie H18B, H40B a H45B startující ze startu 2
 • DLOUHÝ DŮL, 1:10 000 (výjimka oproti Pravidlům OB!), rozměr A4, pro všechny kategorie startující ze startu 2 vyjma kategorií H18B, H40B, H45B
neděle 2.6.
 • JEZÍRKO, 1:10 000, rozměr A4

obojí interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapováno 11/2017-12/2018, revize 3-4/2019, hlavní kartograf Tom Novák.

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník - plošinka

Vzhledem k potřebnému stupni generalizace v klíči ISOM2017 nejsou mapovány skalní srázy nižší než cca 1,5 m a kameny nižší než 1 m. V prudkých svazích s množstvím skal se jednotlivé srázy generalizují do souvislé stěny. Míra generalizace je vyšší, než byla pro závody ve skalách obvyklá a na jakou je česká závodnická obec zvyklá.

V oblasti proběhlo několik větrných a kůrovcových kalamit, a probíhá zde těžba. Vyskytuje se velké množství vývratů, které NEJSOU MAPOVÁNY!

Pro všechny kategorie bude použit papír PRETEX se zvýšenou odolností proti vodě a většímu mechanickému namáhání.

Mapy se po oba dny odevzdávají v cíli, výdej map v neděli po startu posledního závodníka v prostoru cíle (bude upřesněno v centru).

Ukázky mapy a předchozí mapy prostoru zde. V případě zájmu o výtisk předcházející mapy prostoru prosím napište na Turn on JavaScript!.

Terén:

Členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací.

Zakázané prostory:

Zákaz překonávání ploch, které jsou v mapě označeny mapovou značkou č. 412 (obdělávaná půda).

Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek.

Povinné úseky:

 • start – začátek orientace: značeno oranžovými fáborky, začátek orientace označen v mapě, v terénu lampionem
 • sběrná kontrola – cíl: značeno koridory

Popisy kontrol:

Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru. Popisy jsou po oba dny rozlišeny barvou – pro kategorie mající start 1 jsou tištěny na modrém papíře, pro kategorie mající start 2 na bílém papíře.

Kategorie DH16A, DH18A, H18B, DH20A, H20B, DH21EA (M21, W21), H21B, H21C, H35B, H40B, H45B mají v sobotu (klasická trať) popisy také na mapě (Selská rokle). V neděli (krátká trať) mají popisy také na mapě všechny kategorie.

Na startu popisy kontrol nejsou!

Systém ražení:

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. SI jednotky (kontroly) včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0,5m. Čas bude měřen s přesností na sekundy.

Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11. Jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 40 Kč/den oproti telefonnímu číslu (nejedná se o SIAC). Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Zapůjčený čip vrací závodníci po doběhu u vyčítání čipů.

Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Závod končí oražením cílové jednotky na cílové čáře. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly.

Kategorie H21E (M21) má v sobotu 1.6. (klasická trať) 32 kontrol, u některých typů SI čipů je kapacita čipu 30 mezičasů.

Občerstvení:

Po oba dny v cíli. Při sobotním závodě na občerstvovacích stanicích zakreslených v mapě či popisech. U některých kategorií také při nedělním závodě, na občerstvovacích stanicích zakreslených v mapě. K dispozici voda a voda se šťávou.

Časový limit:

 • sobota 1.6.: 180 minut
 • neděle 2.6.: 90 minut

Výsledky:

Tištěné výsledky budou vyvěšovány v cca 30 minut intervalech v centru.

Aktuální výsledky budou vysílány v místní otevřené síti wifi DKP. Po připojení do sítě zadejte v prohlížeči adresu http://dkp.dkp.

Aktuální výsledky včetně výsledků z radiokontrol budou sdíleny též na internetu v systému LiveResultat na adrese:

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webových stránkách závodů a v systému ORIS.

Vyhlášení vítězů:

Proběhne v sobotu cca v 17:00, v neděli cca v 14:30 (bude upřesněno v centru). Vyhlášeni budou v uvedeném pořadí první tři v kategoriích DH21E (M21, W21), DH16A-DH20A, DH14B-DH20B, DH10-DH12, DH35B-DH75B, H80B. V kategoriích DH21ABC budou vyhlášeni pouze vítězové. Ostatní kategorie se nevyhlašují. Všichni závodníci kategorií DH10L, DH10 a HDR obdrží v cíli drobnou sladkou odměnu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

JURY:

Roman Zbranek (TZL), Jan Fiala (ZBM), Kateřina Kašková (CHA)

Protesty:

Protesty proti porušení či nedodržení předpisu do 30 minut od uzavření cíle (bude upřesněno v centru), písemně s vkladem 400,- Kč, pro kategorie DH21E (M21, W21) dle pravidel WRE bez vkladu, do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům do 14 dnů od jejich zveřejnění, na Turn on JavaScript!.

Ubytování:

Ubytování ve vlastním spacím pytli v tělocvičně z pátku (31.5.) na sobotu (1.6.) a ze soboty na neděli (2.6.) je zajištěno pro ty, kteří si ubytování v tělocvičně objednali a zaplatili (v přihlašovacím systému ORIS, 80 Kč/osobu/noc). Před vstupem k ubytování do tělocvičny nebo i v areálu tělocvičny jsou ubytovaní povinni na požádání se prokázat SI- čipem. V tělocvičně je nutné se pohybovat v přezuvkách, za svěřence daného klubu mladších 18 let je zodpovědný vždy vedoucí skupiny (jmenování vedoucího zajišťuje předseda daného klubu). V tělocvičně je nutné dodržovat veškeré předpisy pro daný objekt. Zákaz vstupu do tělocvičny se zvířaty. Případné dotazy k ubytování v tělocvičně směřujte na Petru Synkovou, 731 478 065.

 • 1) Tělocvična při ZŠ Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, Doksy, 472 01; GPS 50.5682139N, 14.6520447E (slouží pro ubytování všech zájemců o tělocvičnu mimo členů z klubů ZBM, TAP, SHK)

  Tělocvična bude otevřena pro vstup v pátek 31.5.2019 od 18.00 hodin, v sobotu od 17.00 hodin. Tělocvičnu je nutné vyklidit, po sobě uklidit a opustit (sobota i neděle) do 10.00 hodin. Kontaktní telefon na organizátora ubytování je 731 478 065 (Petra Synková)

 • 2) Tělocvična při Základní škole Dubá, Dlouhá 113, Dubá 471 41; GPS 50.5407275N, 14.5391050E (slouží pro ubytování pouze členů těchto klubů: ZBM, TAP, SHK)

  Tělocvična bude otevřena v sobotu kolem cca 17 hodiny na zatelefonování (kontaktujte Renatu Dvořákovou, 728 680 289). Tělocvičnu je v neděli nutné vyklidit, po sobě uklidit a opustit do 10.00 hodin. K dispozici bude pouze 1 klíč, je nutné si ho předávat.

Kontakty na ubytování na lůžkách zde.

WC:

V centru budou k dispozici toalety a pisoáry TOITOI. Důrazně prosíme, abyste svoji potřebu nevykonávali jinde.

Mytí:

V centru bude k dispozici cisterna s vodou a lavory. Voda NENÍ pitná!

První pomoc:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Základní ošetření a ošetření drobných poranění bude poskytováno v centru.

Školka:

V centru bude dětská školka. Odkládejte děti prosím pouze na nezbytně nutnou dobu, s vlastním pitím a jídlem, označeným jménem dítěte.

Stánkový prodej:

V centru bude zajištěn stánkový prodej občerstvení a sportovního vybavení s klasickým sortimentem.

Stan se stoly u občerstvení není určen pro převlékání závodníků, prosíme využijte vlastních klubových stanů.

Trénink:

V případě zájmu o trénink ve dnech před závody (Borek, mapa Panský háj) prosím napište na Turn on JavaScript!.

V prezentačních obálkách a k volnému odběru na prezentaci a u výsledkových tabulí bude k dispozici tréninková mapka prostoru v těsné blízkosti centra.

Upozornění:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. V lese probíhá těžba po kůrovcové kalamitě, prosíme o opatrnost při zaslechnutí zvuku motorové pily.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS  jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Je zakázáno absolvovat závod se psem. Je nutné, aby psi na shromaždišti byli na vodítku.

Přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně, v centru i v lese.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Třiďte prosím odpad podle označení na odpadkových koších.

Informace:

Hlavní funkcionáři:

  sobota (klasická trať) neděle (krátká trať)
ředitel: Martin Janata Martin Janata
hlavní rozhodčí: Dominika Plochová (R1) Marie Pospíšilová (R1)
stavitelé tratí: Daniel Novák (R2) Ondřej Pospíšil (R1)
IOF Event Advisor: Daniel Wolf Daniel Wolf

Poděkování:

Za souhlas s konáním závodů pořadatelé děkují městu Doksy, obci Jestřebí, obci Skalka a obci Chlum.