Velikonoce ve skalách 2018 - 20 let! 30. 3. - 1. 4. 2018

Platby za přihlášky v prvním termínu | 22. 2. 2018

Upozorňujeme, že podmínkou sníženého startovného je nejen samotná přihláška, ale také zaplacení startovného, což mnoho oddílů, bohužel, zatím nevzalo na vědomí. Těm, oddílům, jejichž vklady se neobjeví na našem účtu do středy 28. 2. bude navýšeno startovné na cenu, jako by se přihlásili v druhém termínu. Platby za svůj oddíl si můžete zkontrolovat v ORISu na odkazu https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=4216 - došlé platby jsou pravidelně aktualizovány. Pokud jste snad v přehledu nenašli svoji platbu, napište na Turn on JavaScript! - je možné, že jsme nějakou platbu přehlédli.

SIAC čipy | 29. 12. 2017

Do rozpisu jsme přidali informaci o tom, že SIAC čipy je možné používat, ale krabičky nebudou programovány v Air módu, takže je nutno i s těmito čipy normálně "razit".

Ukázka nově přimapované mapy | 28. 12. 2017

V mapách jsme přidali ukázky nově přimapované části mapy pro 2. etapu.

Přihlášky spuštěny ! | 13. 10. 2017

Spustili jsme přihlášky v ORISu.

Fotografie z terénu, mapy, ubytování... | 13. 10. 2017

V horním menu naleznete plno informací, jako informaci o mapách, fotografie terénu, pozvánku a zejména možnosti ubytování včetně kontaktních telefonů a www odkazů.

Rozpis zveřejněn | 13. 10. 2017

Právě jsme zveřejnili rozpis. Najdete jej v horním menu.

Stránky závodů spuštěny | 13. 9. 2017

Právě jsme spustili stránky výročních Velikonoc ve skalách!