Prague Easter 2015 3. 4. - 5. 4. 2015

POKYNY

Pokyny ke stažení ve formátu PDF
Pokyny ke stažení ve formátu MS Word

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka

Centrum závodu

Zahrádky a Chlum, doporučujeme oddílové stany.

Doporučená cesta

E1: centrum: Zahrádky, louka (50°38'14.230"N, 14°30'47.984"E,  http://www.mapy.cz/s/d2C9) Ze silnice č. 9 Mělník - Česká Lípa odbočit v Zahrádkách vlevo na silnici č. 15 směr Litoměřice a na konci obce doprava na louku.

E2 a E3: centrum: louka mezi obcemi Vrchovany a Chlum (50°34'3.018"N, 14°34'46.389"E, http://www.mapy.cz/s/d2D8 (bod 2)

Ze silnice č. 9 Mělník - Česká Lípa odbočit 4 km za obcí Dubá vpravo do obce Chlum. Zde je parkoviště 50°34'32.867"N, 14°33'52.943"E, http://www.mapy.cz/s/d2D8 (bod 1)

Na shromaždiště pěšky polní cestou 1500 m

Parkoviště

E1: Na louce patřící obci. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

E2 a E3: Na soukromém pozemku (zpevněná plocha), bude vybíráno parkovné 50 Kč na oba dny dohromady. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Prezentace

Pátek: 3. 4. 12:00 – 14:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10L a změny průběžně po všechny dny pouze na prezentaci). Prosím zkontrolujte si své platby na: http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=2764. Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí).

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody

Trénink

ZMĚNA: Mapy pro trénink budou prodávány ve čtvrtek v Doksech (škola K. H. Máchy ve Valdštejnské ulici) od 12 do 14 hod (50°56'82.792"N, 14°65'19.633"E) - http://www.mapy.cz/s/gCGg

Terén

Velmi členitý, skalnaté hřbety a údolí, skály v několika patrech (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, množství komunikací.

Mapy

  • E1: DRAČÍ SKÁLY, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno podzim 2014, R. Horký, revize pasek březen 2015.
  • E2: STARÝ BERNŠTEJN, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno zima 2015, J. Borůvka, R. Horký, revize pasek březen 2015.
  • E3: ŠEDINA, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno zima 2007 a zima 2015, J. Borůvka, R. Horký, revize mapy z r. 2007 březen 2015.

Mapy budou vodovzdorně upraveny pro všechny etapy.

Zakázané prostory

Je zakázán vstup na sídliště (mapová značka 527).

  • Fialově vyšrafované prostory (mapová značka 709) jsou buďto z důvodu ochrany přírody (Přírodní památka Peklo a lesní školky) nebo z důvodu ochrany porostu zakázány (čerstvě osázené paseky - v terénu nemusí být vyznačeno).
  • Úhlopříčné fialové čáry (mapová značka 710) označují prostory, které mohou být nebezpečné při postupu ze svahu dolů (uklouznutí). 
  • Úsek železnice (magenta) označuje vedení železnice po mostě, v daném úseku lze železnici podběhnout.

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky.

Každý závodník je povinen napsat si na své startovní číslo čas startu pro E3 dle startovní listiny – použijte lihový fix, k dispozici v centru E3 nebo na startu. Na startu 3. etapy budou připravena startovní čísla pro pět nejlepších po dvou etapách v každé kategorii. Závodníci jsou však povinni mít na dresu připevněna obě startovní čísla.

Start

  • E1: 00 = 15:00, vzdálenost 2100m, 35 m převýšení, modrobílé fáborky.
  • E2: 00 = 10:00, vzdálenost 1600m, 35 m převýšení, modrobílé fáborky,
  • E3: 00 = 10:00, vzdálenost 2000m, 40 m převýšení, modrobílé fáborky, hendikep

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", nelze startovat po odstartování posledního závodníka soutěžní kategorie.

Tabulka startů pro 3. etapu

Čas startu      Kategorie      

00                    D21A, H21A, D21B, D45A, H14, D10L

10                    H50A, D35B, H75, D18, H80, D10

20                    H35A, H60, D60, D40A, H18

30                    H21E, D12, D16, D65, D50, H10L

40                    H21B, H16, D45B, D21E, B5

50                    H45A, H35B, H45B, H10, D14

60                    H55, H70, D40B, D35A, D70

70                    H20, H65, H40B, H40A, H12, D55

80                    D20, H50B, B3

Hendikepový start trvá v každé kategorii 30 minut. Závodníci s větší ztrátou na vedoucího závodníka po dvou etapách než 30 minut budou poté startovat v pravidelných minutových časových intervalech. V hendikepech nestartují kategorie P, T3, T6 a HDR. Tyto kategorie startují i v této etapě v libovolný čas do odstartování posledního závodníka v ostatních kategoriích. HDR mohou startovat až od času 60

Vstup do startovacího koridoru E3 je 6 minut před startem!

Startovní listina pro 3. etapu bude dostupná na internetu (http://www.obkotlarka.cz/zavody/velikonoce-ve-skalach-2015) v sobotu večer a vyvěšena ráno v neděli v centru E3 a v tělocvičně.

Cíl

E1, E2, E3: v centru závodu

Systém ražení

Elektronický systém Sportident. Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11.

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu.

Organizace cíle

E1, E2: závodník si na cílové čáře razí cílový čas sám.

E3: Závodníci razí cílovou jednotku až těsně za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové čáře (určuje rozhodčí). Pro závodníky, kteří nestartují v hendikepu je tato kontrola za cílovou čárou kontrolou cílovou, stejně jako v prvních dvou etapách.

Závodník po ražení na cílové čáře se již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů.

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou!

Tratě

  • E1: zkrácená trať
  • E2, E3: klasická trať

Časový limit

  • E1: 90 minut
  • E2, E3: 160 minut

Občerstvení

Na trati E2 a E3 pro delší kategorie. U etapy E1 na trati občerstvovací stanice není. U etapy E1, E2 a E3 na startu pitná voda, v cíli všech etap šťáva.

V centru závodu stánky s občerstvením a oblíbená Kafeterie.

WC

V centru mobilní toalety Toi Toi, cestou na start nejsou!

Mytí

V centru cisterna s vodou a umyvadla k dispozici na shromaždišti. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná.

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu).

Protesty

Podávejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zaslat na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail: Turn on JavaScript!

Jury

Gregorová Kamila (CTB), Horáček Michal (VLI), Janovský Tomáš (PGP)

Výsledky

Budou průběžně vyhlašovány na shromaždišti.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení. Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, Konopáč, APMsport a možná i další. 

Pořadatelé

  • Ředitel závodu: Zdenko Procházka (R1)
  • Hlavní rozhodčí: E1: Dominika Plochová (R1), E2: Kristýna Kolínová (R1), E3: Kamila Foglarová (R2)
  • Stavitelé tratí: E1: Jakub Illner (R3), E2: Martina Bochenková (R2), E3: Simona Karochová (R3)
  • Prezentace: Martina Bochenková
  • Start: Ondřej Pospíšil
  • Cíl: Mirek Betlach
  • Výpočetní centrum: Jiří Dlouhý