P O K Y N Y
19. ročníku závodu Velikonoce ve skalách 2017
14. - 16. 4. 2017

Pokyny ke stažení (PDF)

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Centrum závodu

Nedamov a Jestřebí, doporučujeme oddílové stany.

Doporučená cesta

E1: centrum: Ze silnice č. 9 Mělník – Česká Lípa ve městě Dubá odbočit vpravo na silnici č. 259 směr Mšeno a po 500 m vlevo směr Nedamov do autokempu u rybníka. Bude značeno. GPS: 50°32'12.24"N, 14°33'22.081"E
E2 a E3: ze silnice č. 9 Mělník - Česka Lípa 3 km za obcí Jestřebí (v lesíku) odbočit doleva na úzkou silnici (směr Šváby) a po 200 m opět doleva na louku. Bude značeno. GPS: 50°37'2.403"N, 14°32'35.334"E

Parkoviště

E1: Budou k dispozici tři parkoviště: přímo v kempu (P1, GPS: 50°32'12.24"N, 14°33'22.081"E), na parkovišti naproti a na louce severně vedle kempu (P2, GPS: 50°32'28.265"N, 14°33'7.061"E ) - viz mapka příjezdu.  Bude vybíráno parkovné 30 Kč. Mějte prosím auta viditelně označená lampionky, dbejte pokynů pořadatelů a neparkujte mimo určená místa.
E2 a E3: Na soukromé louce. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Prezentace

Pátek: 14. 4. 9:30 – 11:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10L a změny průběžně po všechny dny pouze na prezentaci od 9:00 do 9:30). Prosím zkontrolujte si své platby na: http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=3714. Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí). Oddíly bez dluhu budou prezentovány přednostně.

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody.

S ohledem na velký zájem o závody je možné, že v den závodu již nebudou dostupná startovní místa ani v kategoriích T a HDR, proto vřele doporučujeme přihlášky předem.

Trénink

Mapy pro trénink budou prodávány ve čtvrtek 13. 4. v Jestřebí v tělocvičně proti škole (50°36'31.203"N, 14°35'5.349"E) od 13 do 14 hod – bude označeno. Cena tréninkové mapy 50 Kč.

Terén

Velmi členitý, skalnaté hřbety a údolí, skály v několika patrech (pískovec), převážně dobře průchodný les, množství komunikací.

Mapy

 • E1:

  ZAHÁJÍ, 1 : 10 000, pro kategorie H18, DH20, DH21EAB, H35A, H40A, H45A, T6
  SVATÁ BARBORA, 1 : 7 500, pro ostatní kategorie
  obojí E = 5m, rozměr A4, T. Novák, mapováno podzim 2016, revize zima 2017

 • E2:

  PRUSKÝ KÁMEN - VÝCHOD 1 : 7 500, rozměr A4, pro kategorie B3, DH10L, DH10, DH12, DH60, DH65, DH70, H75, H80, HDR, P, T3
  PRUSKÝ KÁMEN 2017, 1 : 10 000, rozměr A3, pro ostatní kategorie
  obojí E = 5m, R. Horký, R. Ondráček 2011, revize DKP zima 2017

 • E3:

  PRUSKÝ KÁMEN 2017, 1 : 10 000, rozměr A3, pro kategorie DH16, DH18, DH20, DH21EAB, DH35A, DH35B, DH40A, DH40B, DH45A, D50, H50A, H55, T6
  PRUSKÝ KÁMEN - ZÁPAD 1 : 7 500, rozměr A4,
  obojí E = 5m, R. Horký, R. Ondráček 2011, revize DKP zima 2017

Mapy budou vodovzdorně upraveny pro všechny etapy.

Zakázané prostory

 • Fialově vyšrafované prostory (mapová značka 709) jsou z důvodu ochrany porostu zakázány (čerstvě osázené paseky - v terénu nemusí být vyznačeno).
 • Úhlopříčné fialové čáry (mapová značka 710) pro nebezpečnou oblast upozorňuje na místo, kde jsou včelí úly (všechny tři dny) a také na místo, kde je střelnice (etapa 1.).
 • Je zakázán vstup na sídliště (mapová značka 527).

Upozornění

Na trati E1 přebíhají některé kategorii silnici druhé třídy. Závodníci jsou povinni poslechnout pokyny pořadatelů, kteří budou tento přeběh organizovat. Přeběh mimo  vyhražené místo (v mapě označen značkou 708) je zakázán.

Některé kategorie, např. H20, H21B a D21E, mají v rámci E3 několikanásobné křížení tratí. Věnujte prosím důslednou pozornost čtení pořadí kontrol na trati.

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky, budou k dispozici v obálkách jednotlivých oddílů při prezentaci.

Každý závodník je povinen napsat si na své startovní číslo čas startu pro E3 dle startovní listiny – použijte lihový fix, k dispozici v centru E3 nebo na startu. Na startu E3 budou připravena startovní čísla pro pět nejlepších po dvou etapách v kategoriích B3, B5, DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21E, DH35A, DH40A, DH45A, D50, H50A, DH55, DH60, DH65, DH70, H75 a H80. Tito závodníci jsou povinni mít na dresu připevněna obě startovní čísla.

Start

 • E1: 00 = 12:00, vzdálenost 800m, 45 m převýšení, modrobílé fáborky.
 • E2: 00 = 10:00, vzdálenost 1700m, 0 m převýšení, modrobílé fáborky,
 • E3: 00 = 10:00, vzdálenost 1900m, 50 m převýšení, modrobílé fáborky, hendikep

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžní kategorie (E1 170, E2 225, E3 160).

Tabulka startů pro E3

Čas startu Kategorie
0 D20, D70, H18, H50B
10 D18, D40A, H20, H60
20 D16, D21E, H40B, B3
30 D10, D35B, H55, H75
40 D10L, D40B, H21A, H65
50 D12, D65, H35A, B5
60 D14, D45A, H21E
70 D21A, H10L, H40A, H80
80 D21B, H10, H21B
90 D35A, D60, H35B, H70
100 D45B, H12, H45A
110 D50, H14, H45B
120 D55, H16, H50A

Hendikepový start trvá v každé kategorii 30 minut. Závodníci s větší ztrátou na vedoucího závodníka po dvou etapách než 30 minut budou poté startovat v pravidelných minutových časových intervalech. V hendikepech nestartují kategorie P, T3, T6 a HDR. Tyto kategorie startují i v této etapě v libovolný čas do odstartování posledního závodníka v ostatních kategoriích.

Vstup do startovacího koridoru E3 je 6 minut před startem!

Startovní listina pro E3 bude vyvěšena v neděli ráno v tělocvičně a v centru E3 a bude dostupná na internetu (http://www.obkotlarka.cz/pe) v sobotu večer.

Systém ražení

Elektronický systém Sportident (ne bezdrátové ražení AIR+). Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11.

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu.

Cíl

E1: 800 m. Cesta z cíle není totožná s cestou na start. Vyčítání SI na shromaždišti.
E2, E3: v centru závodu

E1, E2: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky na cílové čáře.
E3: Závodníci razí cílovou jednotku až těsně za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové čáře (určuje rozhodčí). Pro závodníky, kteří nestartují v hendikepu je tato kontrola za cílovou čárou kontrolou cílovou, stejně jako v prvních dvou etapách.

Závodník se po ražení na cílové čáře již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů. Vyčíst čip jsou povinni i ti, kteří závod z nějakého důvodu nedokončili.

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou!

Tratě

 • E1: zkrácená trať
 • E2, E3: klasická trať

Časový limit

 • E1: 90 minut
 • E2, E3: 160 minut

Občerstvení

Na trati E2 a E3 pro delší kategorie. U etapy E1 na trati občerstvovací stanice není. U etapy E2 a E3 na startu pitná voda, v cíli všech etap šťáva.

V centru závodu stánky s občerstvením a oblíbená Kafeterie.

WC

Mobilní toalety Toi Toi, jsou pouze v centru!

Mytí

V centru E1 umývárny, dále sprchy na žeton za 20 Kč.
V centru E2 a E3 cisterna s vodou a umyvadla. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná.

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu).

Trail-O

V sobotu (E2) bude v blízkosti shromaždiště ukázkový malý závod v trail-O. Všichni jsou zváni si ho ve svém volném čase vyzkoušet. Bližší info v centru závodu.

Protesty

Podávejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zasílejte na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail:Turn on JavaScript!

Jury

Kamila Gregorová (CTB), Horáček Michal (VLI), Bořánek Petr (USK)

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti. Budeme se snažit je publikovat také přes wifi.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení. Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, Konopáč, RUN4 FUN, APM Sport.

Pořadatelé

 • Ředitel závodu: Martin Janata (R1), Zdenko Procházka (R1)
 • Hlavní rozhodčí: E1: Martina Bochenková (R2) E2: Dominika Plochová (R1), E3: Ondřej Pospíšil (R2, změna oproti rozpisu),
 • Stavitelé tratí: E1: Kamila Rambová (R3), E2: Marie Pospíšilová (R1), Ondřej Falta, E3: Jakub Illner (R3),
 • Prezentace: Martina Bochenková
 • Start: Ondřej Pospíšil, Jiří Ramba
 • Cíl: Tomáš Johanovský
 • Tajemník závodů, výpočetní centrum: Jiří Dlouhý

Web závodu:

http://www.obkotlarka.cz/pe

Příjezd E1:

Příjezd E2 a E3: