Oblastní žebříčky - Šemanovice 4. 10. - 5. 10. 2014

Doplnění kategorií DH35/45K do sobotního závodu

Týká se pouze soboty: V ORISu oproti rozpisu nebyly v okamžiku spuštění přihlášek kategorie DH35 rozdělené na podkategorie K a L. Byly tedy doplněny.

Závodníci, kteří se přihlásili do kategorie DH35 "zůstávají" v kategorii DH35L. Upozorňujeme, že pokud se naplní kapacita, po vyřazení závodníků z jiných oblastí budou vyřazeni (pokud to bude nutné) závodníci kategorií DH10L, HDR, P, T, DH35K, DH45K, které nejsou zařazeny do žádného žebříčku nebo rankingu.
V tuto chvíli zbývá na každém závodě ještě cca 170 volných míst.