Oblastní žebříčky - Šemanovice 4. 10. - 5. 10. 2014

Pokyny ke stažení ve formátu PDF

Pokyny

  • 4. závod Manufaktura podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (klasická trať, sobota)

  • závod Manufaktura ligy (klasická trať, sobota)

  • závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (klasická trať, sobota)

  • 13. závod Ještědského žebříčku v OB jednotlivců na krátké trati (neděle)

  • závody celostátního Rankingu 2014 s koeficientem 1,00 (klasická a krátká trať, sobota i neděle)

  • veřejné závody v orientačním běhu (klasická a krátká trať, sobota i neděle)

 

Datum konání:

sobota 4. 10. 2014 – závod na klasické trati – pouze Pražská a Středočeská oblast ČSOS

neděle 5. 10. 2014 – závod na krátké trati – pouze Ještědská oblast

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů (sobota) a Ještědská oblast (neděle)

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Typ závodů:

závody jednotlivců s intervalovým startem na klasické a krátké trati

Centrum závodů:

Šemanovice, restaurace Nostalgická Myš a nejbližší okolí (GPS 50°27'23.669"N, 14°33'16.795"E) 

Závodní prostor:

Lesní prostor Šemanovického dolu a Umrlčí rokle ohraničený obcemi Březinka, Jestřebice, Dobřeň a Vidim. 

Prezentace:

V centru závodů:

sobota: 8:00–9:30

neděle: 8:00–9:30

prezentace se provádí najednou za celý oddíl 

Kategorie:

klasická trať (sobota):

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35K, D35L, D45K, D45L, D55,

H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35K, H35L, H45K, H55, H65, H75, HDR, P, T

krátká trať (neděle):

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65

H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70

HDR, P2, P4, F 

Tyto kategorie  byly z důvodu nízkého zájmu zrušeny:

Sobota: D20, D65, D75, H20, H35K

Neděle: H20

poznámky:

HDR – fáborková trať pro děti s doprovodem;

P/P2 – jednoduchá trať pro příchozí

T/P4 – náročnější tréninková trať

F – velmi jednoduchá trať v okolí shromaždiště (součást dětského

koutku)

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31. 8. 2014) na podkategorie:

H21L – maximálně 90 startujících / H21K (? délky L ) – ostatní

D21L – maximálně 90 startujících / D21K (? délky L ) – ostatní

Držitelé licence E, R, A (v případě DH18), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L nad uvedený počet.  

Systém ražení:

Sportident – možnost zapůjčení čipu na prezentaci. Jeden čip nesmí být použit v jednom závodě dvakrát. Lze použít libovolné čipy, tedy řady 5–11. Kategorie P, P2, P4, T, HDR, D10L a H10L startují na startovní krabičku. Závod končí oražením cílové kontroly. Závodník je povinen co nejdříve po příchodu do centra závodu vyčíst čip.

Vzdálenosti:

parkoviště–centrum po oba dny:

200–1500 m 

sobota:

centrum–start 1: 2500 m (modrobílé fáborky)

centrum–start 2: HDR, DH10L: 0 m (zelenobílé fáborky)

cíl (společný pro všechny kategorie) – centrum: 650 m 

neděle:

centrum–start 1: do 1 600 m (modrobílé fáborky)

cíl 1 – centrum: 1 800 m

Start 2 a cíl 2 (po kategorie HDR, DH10L) jsou  na jednom místě v severní části centra závodu. 

Příjezd a parkování:

Podél silnice Šemanovice–Dobřeň. Tato komunikace III. třídy bude pro všechny v době závodu zjednosměrněna ve směru Šemanovice -> Dobřeň. Příjezd si tedy prosím naplánujte od jihu, odjezd směrem na sever (přes Vidim, Dobřeň). To platí po oba dny. Dodržujte prosím pokyny pořadatelů a dodržujte co nejmenší rozestupy mezi auty. Plánek je součástí pokynů.

Školka:

Bude zajištěna v centru závodů. 

Oddílové stany:

V centru závodů bude po oba dny vyhrazen prostor pro oddílové stany. 

Mapy:

kategorie H10L, D10L, HDR oba dny:

Šemanovice JV, 1: 5 000, E: 5 m, A4, jaro 2013 (zvětšený výřez mapy Šemanovice)

sobota (klasická trať):

Šemanovice, 1:10 000, E: 5 m, A3, stav: jaro 2013, letos revidovány některé paseky

neděle (krátká trať):

Umrlčí rokle, 1:10 000, E: 5 m, A4, stav: jaro 2013

V lese můžete narazit na nové paseky. Ty, které objevíme na poslední chvíli, budou vyznačené v mapách na startu.

hlavní kartograf: Josef Borůvka

mapový klíč: ISOM2000

mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k samostatnému odběru A4 eurofolie

Terén:

Horizontálně i vertikálně velmi členitý terén, hluboká i jemná údolíčka, pískovcové skály v několika patrech, menší skalní města a množství průchodů.

Parametry tratí:

Jsou zveřejněny na stránkách závodů a jsou součástí pokynů.

Start:

Intervalový, kategorie P (resp. P2, P4) a T startují v samostatném koridoru oražením startovací jednotky v libovolném čase omezeném startem prvního a posledního závodníka podle startovky. 

Start kategorií HDR a DH10L (po oba dny) bude oddělený od ostatních kategorií, v blízkosti centra závodů. Kategorie HDR startuje v libovolném čase, s pomocí startovací jednotky. Start bude možný v časovém rozmezí 0–120. 

sobota: 00 = 10:00 (klasická trať)

neděle: 00 = 10:00 (krátká trať)

Startovní listiny:

Budou zveřejněny na webových stránkách a v centru závodů 

Popisy kontrol:

K samostatnému odběru v centru závodu 

Povinné úseky:

start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl (červené fáborky)

Časový limit:

sobota: 180 minut

neděle: 90 minut

Cíl:

V neděli oddělený pro kategorie HDR, DH10L, v blízkosti centra závodů.

Mapy se v cíli neodevzdávají, chovejte se prosím v duchu fair play

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, celkové na stránkách závodu.

Vyhlášení výsledků:

sobota:cca 14:00

neděle: cca 13:00

Po oba dny vyhlašujeme kategorie HD10-14, HDR, HD10L a DH21L.

Přesný čas vyhlášení výsledků bude vyvěšen v centru závodů.

První pomoc:

Drobná poranění v cíli závodů.

Občerstvení:

V cíli a na trati (sobotní klasika) a jen v cíli (nedělní krátká) voda a šťáva.

V centru závodů přímo před restaurací Nostalgická myš potom pivo, limo. Po oba dny bude i nabídka jídla: guláš a ovocné knedlíky.

Hygiena:

V centru závodu 6 ks Toi-toi, na startu WC nebude! 

Nařízení:

Zákaz používání bot s hřeby. Netolerujeme ani kotníkové – na startu bude důsledně kontrolováno.

Jury:

Bude zveřejněna v centru závodu.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu: Ondřej Pospíšil

hlavní rozhodčí:

sobota (klasická trať):   Simona Karochová (R3)

neděle (krátká trať):   Šárka Svobodná (R2)

stavitel tratí:

sobota (klasická trať):   Jiří Ramba (R3)

neděle (krátká trať):  Martin Nývlt (R3)

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

sobota:

Simona Karochová, Janského 2437, Praha 5, 155 00 

neděle:

Šárka Svobodná, K Lánu 8, Praha 6, 160 00. 

Informace:

http://obkotlarka.cz/zavody/oblastni-zebricky-semanovice/,

mail: Turn on JavaScript!,

Ondřej Pospíšil – 603 938 617

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu PSOS (sobota), resp. Soutěžního řádu JO (neděle) . V souladu s těmito předpisy jsou i směrné časy vítězů a délky tratí.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Správný směr a rychlou hlavu i nohy přeje

Oddíl OB Kotlářka

 

Příjezd a parkování - sobota i neděle

Parametry tratí

Sobota - klasická trať:

kategorie

délka [km]

převýšení [m]

počet kontrol

D10

2,40

70

6

D10L

2,80

75

6

D12

2,40

80

6

D14

2,90

180

7

D16

3,50

195

9

D18

4,50

280

14

D21K

5,00

285

14

D21L

6,40

350

15

D35L

4,50

280

14

D35K

3,70

210

10

D45L

3,70

210

10

D45K

3,30

195

10

D55

3,30

195

10

H10

2,40

70

6

H10L

2,80

75

6

H12

2,90

110

7

H14

3,60

230

10

H16

5,20

350

14

H18

6,40

350

14

H21K

7,00

385

15

H21L

8,30

485

17

H35L

6,40

350

14

H45L

5,20

335

12

H45K

3,70

250

14

H55

3,70

250

14

H65

3,20

190

12

H75

2,40

160

12

HDR

2,80

75

6

T

5,90

360

13

P

4,1

250

10

 

Neděle - krátká trať:

kategorie

délka [km]

převýšení [m]

počet kontrol

D10

1,60

85

7

D10L

2,40

60

7

D12

1,60

90

7

D14

2,00

135

12

D16

2,20

160

14

D18

2,60

195

18

D21K

2,10

175

17

D21L

3,30

295

23

D35

2,60

205

18

D40

2,40

220

16

D45

2,20

150

15

D50

2,10

135

15

D55

2,00

115

14

D60

1,80

110

12

D65

1,80

110

12

H10

1,60

85

7

H10L

2,40

60

7

H12

1,60

90

7

H14

2,20

160

14

H16

2,60

195

18

H18

2,60

205

18

H21K

2,60

205

18

H21L

3,90

315

22

H35

3,10

280

21

H40

2,80

275

20

H45

2,90

235

19

H50

2,70

190

18

H55

2,40

220

16

H60

2,20

150

15

H65

2,00

115

14

H70

1,80

110

12

P2

1,60

95

8

P4 2,70 225 17