POKYNY KE KRAJSKÉMU KOLU PŘEBORU ŠKOL PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2018

Pokyny ke stažení (PDF)

Datum:

Čtvrtek 10. května 2018

 

Centrum:
Zahradní (lesní) restaurace Na tý louce zelený, Praha 4

https://mapy.cz/s/2Cy8x
K dispozici bude zahrada restaurace, kde jsou i oddělená WC. Zvláštní šatny pro chlapce a dívky zde nejsou. 
V bezprostředním okolí bude i start a cíl.

V zahradě je restaurace s jen omezenou možností přístřeší, vybavte se i pro případ deště.

V zahradě je minizoo, platí ZÁKAZ KRMENÍ ZVÍŘAT. DÁLE ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ PRVKŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, nejsou určeny vyšším věkovým kategoriím.

 

Do závodního prostoru lesoparku je mezi 10-13 hodinou vstup závodníků možný pouze v době jejich závodu!

Před a po závodě se smějí pohybovat pouze v bezprostřední blízkosti startu a cíle!

 

Doprava:
- zastávka autobusů IKEM, odsud 500 metrů pěšky 
- lze přijít i po údolní asfaltce od Horních Kunratic, která ústí u restaurace Sv. Václava a poté podél potoka.

 

Prezentace:

Prezentace bude v přístřešku kuželny hned vedle vchodu do zahrady restaurace. Zde budou připraveny obálky pro jednotlivé týmy, které budou obsahovat startovní listiny, pokyny a zapůjčené čipy pro ty závodníky, kteří nemají čip vlastní. Na prezentaci se dostavuje pouze 1 pedagog/doprovázející osoba za jednu školu.

Prezentovat se je možné do 8:30 do 9:30.

Zde uhradíte účastnický poplatek najednou za celý školní tým (příjmový doklad vystavíme na prezentaci. Uvítáme, pokud omezíte změny na nezbytně nutnou míru, není na to moc času.

Už nepřijímáme dohlášky!! Pouze je možný start náhradníka místo již přihlášeného závodníka.

 

Mapa:

Na tý louce zelený, formát A4, ISOM 2000, jedná se o výřez z mapy Hrádek z roku 2016, zběžně revidováno v květnu 2018, není vodovzdorně upravená

Měřítko 1:10000, e= 5 m. Nebudou vodovzdorně upraveny. Doporučujeme mapníky, pár desítek jich bude k dispozici i na startu. Zde si můžete prostudovat starou mapu prostoru.

 

Slovní popisy a kódy kontrol  jsou vytištěny na mapě, pozornost věnujte zejména správnému pořadí kontrol a kódovým číslům, tentokrát kódové číslo je tištěno u pořadového čísla kontroly přímo v mapě. Do čipu je třeba načíst ty Vaše kontroly ve správném pořadí, pokud mezi nimi budou zamíchány jiné kontroly navíc, nevadí. Pokud naopak bude nějaká chybět, budete diskvalifikováni.

 

Popisy kontrol tedy nebudou v centru závodu k volnému odběru a nebudou známy dopředu.

 

Terén:

Kunratický les, velké množství cest, les dobře průběžný, místy s podrostem. Pěšiny traverzující i překonávající svahy, převýšení nezanedbatelné. V části poběžíte po stezkách závodu Velká Kunratická.

Způsob ražení kontrol a zapůjčené čipy:

Půjčené čipy mají Ti přihlášení závodníci, kteří nemají svůj čip nahlášen v informačním systému Českého svazu orientačních sportů ORIS a neměli žádný uveden v přihlášce. Zkontrolujte prostřednictvím startovní listiny, číslo Vašeho osobního či přiděleného čipu před startem závodu. V přihláškách bylo hodně registrovaných běžců bez nahlášeného čipu, o nichž víme, že jej mají, těm jsme do startovních listin naimportovali čipy z ORISu.

Při velkém zájmu o akci je totiž problém sehnat dostatek čipů k zápůjčce.

 

Závodníci obdrží elektronický čip, který se nosí na prstu libovolné ruky. Tento čip má unikátní číslo a je třeba, aby si závodníci z obálky týmu vzali čip, který mají uveden ve startovní listině. Tedy nikoliv libovolný.

Startovní listiny týmů budou taktéž v obálkách týmů.

Na startu je třeba podle pokynů startéra čip vynulovat zasunutím do jednotky (CLEAR) a v další jednotce (CHECK) zkontrolovat jeho připravení k závodu. Pípnutí + bliknutí signalizuje načtení záznamu do čipu.

Na kontrolách postupujeme stejně. Čip zasuneme do jednotky a vyčkáme na pípnutí a bliknutí. Pokud náhodou kontrolní jednotka prokazatelně přestane fungovat, závodníci pokračují na další kontrolu v pořadí. Kontrolu následně ze záznamu trati vypustíme celé kategorii.

Závod končí načtením cílové jednotky do čipu. Bezprostředně pté je nutné, aby se každý závodník osobně dostavil do centra závodu, kde v místě prezentace budu čipy vyčítány a závodníci obdrží lístky s mezičasy a zápisem ražení kontrol. Zde se také po vyčtení čipu vracejí zapůjčené čipy do boxu k tomu určenému.

Prosíme o kontrolu vracení čipů i vedoucí týmů.

U startu bude vzorové označení kontroly - stojan s látkovým červenobílým lampionem a elektronickou jednotkou.

Za chybějící kontrolu v kategoriích je diskvalifikace. Diskvalifikace následuje i tehdy, pokud nemáte kontroly v předepsaném pořadí. Pokud máte v čipu i nějaké „cizí“ kontroly, které Vaše trať nepředepisuje, nevadí, pokud Vaše kontroly jsou ve správném pořadí.

Hodnota čipu přesahuje 1000 Kč, proto je prosím neztraťte, pokud dojde k mechanickému poškození, přineste i čip rozbitý, děkujeme!

 

Start:

Startuje se intervalově, podle zveřejněné startovní listiny. Týmové startovky budou i v obálkách týmů.

Čas 00 = 10:00, začínáme startovat.

Start je 250 metrů od centra závodu, od křižovatky vpravo. Na startu buďte - 3 minuty před svým startem. Startovní hodiny v tu dobu budou ukazovat Váš startovní čas.

Jakmile na hodinách bude svítit Váš čas startu, vstupte do prvního koridoru. V prvním koridoru bude zkontrolována Vaše identita, a čip zde vynulujete v jednotce Clear. V další minutě postoupíte do dalšího koridoru, kde svůj čip zasunutím do jednotky Check připravíte ke startu. V posledním koridoru se vydávají mapy, které si můžete zasunout do mapníku nebo jen studujete svou trať. Startujete po zvukovém signálu, který odpípá posledních 5 vteřin do startu.

Kategorie OPEN startuje kdykoliv do 13:00. Kdo má čip, startuje na krabičku a klasicky běží a razí. Ostatní startují bez čipu, kontroly razí letmým dotykem a čas jim není měřen.  

 

Cíl:

Je od centra závodu 100 metrů, od křižovatky vlevo.

V cíli všichni musí označit cílovou jednotku do čipu.

V  cíli se odevzdávají mapy až do startu posledního závodníka, do tašek popsaných názvem školy. Po startu posledního závodníka (v cíli oznámíme) budou již mapy vydávány, tašky poté mohou členové týmu odnést do centra závodu nebo je tam dopraví pořadatelé.

 

 

Tratě a kategorie:

Oproti rozpisu došlo z důvodu velkého počtu přihlášek k rozdělení kategorií i tratí na Pražské a Středočeské, aby nebyl start zbytečně dlouho.

Nově jste tedy podle krajové příslušnosti rozděleni do kategorií viz níže a podle nich si prosím na startu odeberte mapu!! Pokud si vezmete mapu jiného kraje, nebudete ve výsledcích bohužel hodnoceni.

 

Praha

Přihlášení

Střední Čechy

Přihlášení

D3_PRAHA

20

D3_Str.Cechy

19

H3_PRAHA

22

H3_Str.Cechy

22

D5_PRAHA

24

D5_Str.Cechy

28

H5_PRAHA

23

H5_Str.Cechy

28

D7_PRAHA

34

D7_Str.Cechy

23

H7_PRAHA

29

H7_Str.Cechy

23

D9_PRAHA

35

D9_Str.Cechy

11

H9_PRAHA

30

H9_Str.Cechy

14

DS_PRAHA

45

DS_Str.Cechy

18

HS_PRAHA

62

HS_Str.Cechy

18

Open

 

 

17

Celkem

324

Celkem

221

 

Pouze trať D3 a H3 je značena červenobílými plastovými fáborky.  V mapě je tato značená linie vyznačena, můžete si ji libovolně zkracovat, ale opět platí, že kontroly musíte mít v čipu ve správném pořadí.

Ostatní tratě jsou v terénu neznačené, pouze na kontrolách mají všichni červenobílé lampiony a SI jednotky pro označení čipu. V případě, že nemůžete něco fakt dlouho najít, nebojte se zeptat někoho jiného nebo se vraťte do cíle. I bez všech kontrol přijďte povinně vyčíst a odevzdat čip.

 

Časový limit: 90 minut. To znamená, že 90 minut po startu posledního závodníka se budou stahovat kontroly a nemá je již cenu hledat – bude to cca v 13:30 hodin.

Všechny účastníky prosíme, aby i v případě NEnalezení všech kontrol prošli cílem a načetli v místě prezentace svůj čip!!

 

Zdravotnické zabezpečení:
Běžné drobné šrámy či drobná poranění ošetří zdravotník v cíli, nic horšího snad nenastane. Thomayerova nemocnice je vzdálená 2km.

 

Upozorněte svěřence:

  • - aby zanechali cenné předměty doma, nebo je vyberte po dobu závodu k sobě;
  • - že kolem areálu vede cyklostezka, stále je třeba dávat trochu pozor (dopoledne to ale nebude tak hrozné);

 

Občerstvení:

V centru každý účastník obdrží kelímek vody nebo šťávy. Provozovatel restaurace slíbil otevřít stánek cca od 10 hodin.

 

Mytí:

Nejlépe domaJ

 

Oblečení na závod:

Hladké sportovní oblečení, doporučujeme krýt dolní končetiny (elasťáky, tenké přiléhavé legíny atp..)!. Doporučujeme boty s terénním designem, tzn hrubší neklouzavou podrážkou.

Doporučujeme repelent proti klíšťatům.

 

Výsledky, Vyhlášení vítězů:

Na místě vyhlásíme předběžné výsledky, které budeme v centru závodu průběžně zveřejňovat.

Budeme se o vyhlášení snažit co nejdříve, do 13:30. Přesný čas budeme průběžně upřesňovat v centru závodu. I VY proto přijďte co nejdříve po doběhu načíst, případně načíst a vrátit, své čipy poblíž prezentace

V jednotlivcích vyhlásíme první tři závodníky v každém kraji -  obdrží medaile a diplomy, vyhlašovaná družstva v obou krajích obdrží diplom a pohár.

Výsledky budou po závodě vyvěšeny na webu závodu. Připomínky prosím zasílejte do 3 dnů po závodě na mail závodu.

Školy, které označíme jako postupující do celostátního kola 6/6 v Pardubicích, prosíme o bezprostřední potvrzení účasti a zaslání přihlášky pořadateli, nebo nahlášení neúčasti, abychom včas vyzvali dalšího v pořadí!

 

V celém areálu zachovávejte čistotu, a při svém odchodu zkontrolujte, zda za Vámi nezůstal nějaký odpad, děkujeme!! Loni tomu tak úplně nebylo…

 

DODRŽUJTE FAIR PLAY, DĚKUJEMEJ!

 

Přejeme pěkný sportovní zážitek!

 

 

Jarmila Němečková R1, stavitelka tratí závodu

Jakub Řada, R3, rozhodčí, přihlášky, počítačové zpracování závodu

Vojtěch Illner, časomíra

a všichni členové pořadatelského týmu!