P O K Y N Y

PDF ke stažení zde

  1. ročníku závodu Letní Velikonoce 30. 7. - 1. 8. 2021

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka

Upozornění

Podmínkou pro účast bude odevzdání čestného prohlášení (o očkování, testování či prodělání nemoci Covid-19) při vjezdu na parkoviště za každého jednotlivého účastníka. Formulář čestného prohlášení je zveřejněný v ORISu a na webu.

Centrum závodu

Nová Skalka, doporučujeme oddílové stany.

Doporučená cesta

Centrum: louka u obce Nová Skalka (50°34'9.471"N, 14°35'59.021"E)

Ze silnice č. 38 Mladá Boleslav - Česká Lípa odbočit v Doksech vlevo směr Dubá, po 400 m odbočit vpravo až do obce Skalka. Zde vpravo úzkou zpevněnou cestou směr Nová Skalka.

Pozor ze Skalky k Nové Skalce bude veden jednosměrný provoz nebo výjimečně bude doprava řízena vysílačkami. Proto prosíme závodníky aby se snažili v pátek přijet nejpozději ve 14:30, v sobotu a v neděli v 11:30 a naopak neodjížděli v pátek dříve než ve 14:30 a v sobotu a v neděli v 11:30.

Pro ty kteří, by přijížděli ze silnice č. 9 Mělník  - Česká Lípa, tak silnice od Dubé do Vrchovan je neprůjezdná. Lze objet od Dubé směrem na Nedamov,  Horky a v obci Zbyny vlevo do obce Skalka.

Parkoviště

Na soukromé louce. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Prezentace

Pátek: 30. 7. 10:00 – 12:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10F a změny průběžně po všechny dny pouze na prezentaci). Prosím zkontrolujte si své platby na: https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=6476. Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu  Turn on JavaScript! případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí) !!!.

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na  Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody

Terén

Velmi členitý, skalnaté hřbety a údolí, skály v několika patrech (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, množství komunikací.

Mapy

E1: SELSKÁ ROKLE, 1:10 000, UHLÍŘŮV DŮL, 1:7 500, E = 5m,  mapoval podzim 2019 T. Novák, revize jaro 2021 DKP. E2: BRANIBORSKÁ JESKYNĚ 2021, 1:10 000, U JEZÍRKA, 1: 7 500, E = 5m, mapovali podzim 2019 T. Novák, R. Horký, revize jaro 2021 DKP.  E3: STARÝ BERŠTEJN 2021, 1:10 000, ŠEDINA 2021, 1: 7 500, E = 5m, mapoval podzim 2019 R. Horký, revize jaro 2021 DKP. 

všechny mapy budou tištěny na vodovzdorném materiálu

Měřítko:

Při E1 všichni z S1 na 1:10000, z S2 všichni na 1:7500 mimo T4, T6

Při E2 všichni z S1 na 1:10000, všichni z S2 na 1:7500.

Při E3 na 1:10000: DH14, DH16, DH18, DH20, DH21E,A,B, DH35AB, DH40AB, DH45AB, H50AB, H55A, T3, T4, T6

Při E3 na 1:7500: DH10F, DH10, DH12, D50, D55, H55B, DH60, DH65, DH70, DH75, H80, H85

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky.

Start

E1: 00 = 13:00

S1: vzdálenost 1000m, 30 m převýšení, modrobílé fáborky, D16, D18, D20, D21EAB, D35AB, D40AB, D45AB, H16, H18, H20, H21EAB, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, ostatní S2

S2: vzdálenost 500 m, 0 m převýšení, zelenobílé fáborky, ostatní kategorie

E2: 00 = 10:00

S1: vzdálenost 900m, 10 m převýšení, modrobílé fáborky, ostatní kategorie

S2: vzdálenost 800 m, 30 m převýšení, zelenobílé fáborky, D55, D60, D65, D70, D75, H60, H65, H70, H75, H80, H85.

E3: 00 = 10:00, vzdálenost 1200m, 30 m převýšení, modrobílé fáborky,

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", do maximálního startovního času 120.

Cíl

E1: 650 m, E2, E3: v centru závodu,

Systém ražení

Elektronický systém Sportident. Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11. Elektronické, jednotky SportIdent včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu.

Organizace cíle

Závodník po ražení na cílové čáře se již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů.

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou!

Tratě

E1: klasická trať E2: zkrácená trať E3: klasická trať

Časový limit

E2: 90 minut E1, E3: 160 minut

Občerstvení

Na trati E1, E2 a E3 pro delší kategorie. V cíli všech etap šťáva.

V centru závodu stánky s občerstvením a oblíbená Kafeterie.

WC

V centru mobilní toalety Toi Toi, cestou na start nejsou!

Mytí

V centru cisterna s vodou a umyvadla k dispozici na shromaždišti. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná.

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu).

Protesty

Podávejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zaslat na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail: Turn on JavaScript!

Jury

Mrázek Jan (SJC), Henych Petr (VLI), Omová Michaela (TUR)

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení. Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3, T4 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, ODLO a možná i další.

Pořadatelé

Ředitel závodu: Zdenko Procházka (R2)

Hlavní rozhodčí: E1: Kamila Rambová (R2), E2: Dominika Plochová (R1), Marie Pospíšilová (R1), E3: Jakub Illner (R2)

Stavitelé tratí: E1: Michal Škácha (R3), E2: Jaroslav Tomeš (R3), Přemysl Novák (R3), E3: Pavel Klaška (R2)

Prezentace: Martina Bochenková

Start: Kamila Rambová, Přemek Novák, Ondřej Pospíšil,

Cíl: Aleš Špičák

Výpočetní centrum: Jiří Dlouhý

Web závodu: http://obkotlarka.cz/zavody/velikonoce-ve-skalach-2021