P O K Y N Y
20. ročníku závodu Velikonoce ve skalách 2018 
30.3. - 1. 4. 2018

Pokyny ke stažení (PDF)

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Centrum závodu

Nedamov a Jestřebí, doporučujeme oddílové stany.

Doporučená cesta

Etapa 1 (E1): centrum: Ze silnice č. 9 Mělník – Česká Lípa ve městě Dubá odbočit vpravo na silnici č. 259 směr Mšeno a po 500 m vlevo směr Nedamov do autokempu u rybníka. Bude značeno. GPS: 50°32'12.24"N, 14°33'22.081"E
Etapa 2 a 3 (E2, E3): ze silnice č. 9 Mělník - Česka Lípa 3 km za obcí Jestřebí (v lesíku) odbočit doleva na úzkou silnici (směr Šváby) a po 200 m opět doleva na louku. Bude značeno. GPS: 50°37'2.403"N, 14°32'35.334"E

Parkoviště

E1: Na více místech. V kempu Nedamov a na přilehlém parkovišti. Po zaplnění na ploše bývalého ČSAD v Dubé (50°32'19.1"N, 14°32'5.4"E) - cca 1500m od kempu (bude značeno). Bude vybíráno parkovné 30 Kč. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.
E2 a E3: Na soukromé louce. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Prezentace

Pátek: 30. 3. 9:30 – 11:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10L a změny průběžně po všechny dny). Prosím zkontrolujte si své platby na: http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=4216. Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí). Oddíly bez dluhu budou prezentovány přednostně, tyto oddíly je možné prezentovat i později než ve výše uvedený čas.

V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody.

Trénink

Místo: mapa Starý Bernštejn u obce Vrchovany
Parkování: 50°33'17.47"N, 14°35'19.12"E nebo 50°33'16.68"N, 14°35'33.18"E (změna oproti rozpisu!)
Typ tréninku: volné pořadí kontrol, pevné kontroly k dispozici od čtvrtka 14:00 do nedělního poledne
Vyzvednutí předem objednaných map: ve čtvrtek od 13:00 do 19:30 v tělocvičně v Jestřebí  (50°36'31.203"N, 14°35'5.349"E) (pro domluvení pozdějšího vyzvednutí pište na Turn on JavaScript!), v závodní dny v prezentačním stanu
Cena za mapu: 50 Kč 

 

Terén

Velmi členitý, skalnaté hřbety a údolí, skály v několika patrech (pískovec), převážně dobře průchodný les, množství komunikací.

Mapy

 • E1:

  ZAHÁJÍ, 1 : 10 000, pro kategorie DH20, DH21EAB, H35A, H40A, B5, T6
  SVATÁ BARBORA, 1 : 7 500, pro ostatní kategorie
  obojí E = 5m, rozměr A4, T. Novák, mapováno podzim 2016, revize únor 2018

 • E2:

  PAVLOVICKÝ DŮL, 1 : 10 000, rozměr A3, pro kategorie H16, DH18, DH20, DH21EAB, DH35AB, DH40A, H40B, H45AB, H50A, H55, H60, B5, T6
  PANSKÝ HÁJ 1 : 7 500, rozměr A4, pro ostatní kategorie
  obojí E = 5m, R. Horký, R. Ondráček 2011, revize, nově mapováno podzim 2017

 • E3:

  DLOUHÝ DŮL 1 : 10 000, rozměr A3, pro kategorie H16, H18, DH20, DH21EAB, DH35A, H35B, H40AB, H45A, H50A, H55, T6
  DLOUHÝ HŘEBEN 1 : 7 500, rozměr A4, pro ostatní kategorie,
  obojí E = 5m, R. Horký, R. Ondráček 2011, revize, nově mapováno podzim 2017

Mapy budou vodovzdorně upraveny pro všechny etapy.

Zakázané prostory

 • Fialové svislé čáry (mapová značka 709) označují oblasti se zákazem vstupu z důvodu ochrany porostu (čerstvě osázené paseky) - v terénu nemusí být vyznačeno.
 • Fialové úhlopříčné křížící se čáry (mapová značka 710) označují špatně průchodné oblasti s polomy po vichřici (E2, E3) a také na místo, kde je střelnice (E1).
 • Je zakázán vstup na sídliště (mapová značka 527).
 • Je zakázán vstup do sadů (E2, E3, mapová značka 412) – týká se delších kategorií. V prostoru se nicméně nachází sad s právě rekonstruovaným plotem (přerušovaná mapová značka plotu 523). Tento sad je možné přebíhat po v mapě vyznačených cestách, případně je možné běžet po jeho okraji. V některých úsecích rekonstruovaného plotu je v různé výšce ostnatý drát, proto velmi doporučujeme překonávat tento plot pouze skrz v mapě označené průchody (mapová značka 708). V terénu budou nebezpečné ostnaté dráty v blízkosti těchto průchodů výrazně označeny.
 • Dále je v mapě jeden sad, ohraničený nepřekonatelným plotem (mapová značka 524), přes který je v mapě také vyznačena cesta, se vstupy (dírami v plotu) označenými také mapovou značkou 708. Tuto cestu je možné použít, cesta bude pro lepší orientaci označená fáborky. Vstupy (díry v plotě) budou v terénu výrazně označeny.

Upozornění

 • Pro některé kategorie budou použity různá měřítka mapy při různých etapách. Přehled je uvedený výše a v tabulce parametrů tratí.
 • Některé kategorie mají při jednotlivých etapách několikanásobné křížení tratí. Věnujte prosím důslednou pozornost čtení pořadí kontrol na trati.
 • Důrazně prosíme o nepřebíhání čerstvě osázených pasek.
 • Na trati E1 překonávají některé kategorie silnici II. třídy. Závodníci jsou povinni poslechnout pokyny pořadatelů, kteří budou tento přeběh organizovat. Přeběh mimo vyhražené místo (v mapě označen značkou 708) je zakázán.
 • V prostoru E1 se nachází velké množství vývratů po nedávné vichřici a nových vytahaných cest od lesáků, které nejsou vyznačeny v mapě.

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky, budou k dispozici v obálkách jednotlivých oddílů při prezentaci. Kategorie T3, T6 a P startovní čísla nemají.

Každý závodník je povinen napsat si na své startovní číslo čas startu pro E3 dle startovní listiny – použijte lihový fix, k dispozici v centru E3 nebo na startu. Na startu E3 budou připravena startovní čísla pro pět nejlepších po dvou etapách v kategoriích B3, B5, DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21E, DH35A, DH40A, DH45A, D50, H50A, DH55, DH60, DH65, DH70, H75 a H80. Tito závodníci jsou povinni mít na dresu připevněna obě startovní čísla.

Start

 • E1: 00 = 12:00, vzdálenost 1300m, 50 m převýšení, modrobílé fáborky.
 • E2: 00 = 10:00, vzdálenost 2000m, 40 m převýšení, modrobílé fáborky,
 • E3: 00 = 10:00, vzdálenost 1700m, 35 m převýšení, modrobílé fáborky, hendikep

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžní kategorie (E1 180, E2 230, E3 150).

Tabulka startů pro E3

Čas startu Kategorie
0 D10, D40A, H21A, H65
10 D20, D55, H35A, H80
20 D21E, H10L, H75, B5
30 D35B, D45B, H12, H50B
40 D18, H16, H21B
50 D35A, D70, H45B, H50A
60 D21A, H10, H21E, H70
70 D14, H40A
80 D10L, D45A, H14, H35B
90 D60, H20, H55, B3
100 D12, D40B, H40B, H45A
110 D16, D50, H18
120 D21B, D65, H60

Hendikepový start trvá v každé kategorii 30 minut. Závodníci s větší ztrátou na vedoucího závodníka po dvou etapách než 30 minut budou poté startovat v pravidelných minutových časových intervalech. V hendikepech nestartují kategorie P, T3, T6 a HDR. Tyto kategorie startují i v této etapě v libovolný čas do odstartování posledního závodníka v ostatních kategoriích.

Vstup do startovacího koridoru E3 je 6 minut před startem!

Startovní listina pro E3 bude vyvěšena v neděli ráno v tělocvičně a v centru E3 a bude dostupná na internetu (http://www.obkotlarka.cz/pe) v sobotu večer.

Systém ražení

Elektronický systém Sportident. Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11. Čipy SIAC lze použít, ale je třeba kontroly razit klasickým způsobem.

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu.

Cíl

E1: 800 m. Cesta z cíle není totožná s cestou na start. Vyčítání SI na shromaždišti.
E2, E3: v centru závodu

E1, E2: Závodník si na cílové čáře razí cílový čas sám.
E3: Závodníci razí cílovou jednotku až těsně za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové čáře (určuje rozhodčí). Pro závodníky, kteří nestartují v hendikepu je tato kontrola za cílovou čárou kontrolou cílovou, stejně jako v prvních dvou etapách.

Závodník se po ražení na cílové čáře již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů. Vyčíst čip jsou povinni i ti, kteří závod z nějakého důvodu nedokončili.

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou!

Tratě

 • E1: zkrácená trať
 • E2, E3: klasická trať

Časový limit

 • E1: 90 minut
 • E2, E3: 160 minut

Občerstvení

Na trati E2 a E3 pro delší kategorie. U etapy E1 na trati občerstvovací stanice není. Při E2 a E3 na startu pitná voda, v cíli všech etap šťáva.

V centru závodu budou dvě cateringové firmya oblíbená Kafeterie.

WC

Mobilní toalety Toi Toi, jsou pouze v centru!

Mytí

V centru E1 umývárny, dále teplé sprchy na žeton za 20 Kč.
V centru E2 a E3 cisterna s vodou a umyvadla. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná.

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu).

Protesty

Podávejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zasílejte na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail: Turn on JavaScript!

Jury

Kamila Gregorová (CTB), Horáček Michal (VLI), Nykodým Miloš (ZBM)

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení (přibližně 13:30). Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, Konopáč, SPORTICUS, Sportvogl, HaJo RIEHL, RUN4 FUN, APMSPORT, Viktor Zsilkin (Moscompas) a možná i další.

Pořadatelé

 • Ředitel závodu: Zdenko Procházka (R1)
 • Hlavní rozhodčí: E1: Martina Bochenková (R1) E2: Martin Janata (R1), E3: Ondřej Pospíšil (R1),
 • Stavitelé tratí: E1: Kristýna Kolínová (R1), E2: Antonín Semerád (R3), Jiří Ramba (R3),
 • Prezentace: Šárka Svobodná
 • Start: Ondřej Pospíšil, Martin Janata
 • Cíl: Miroslav Betlach
 • Výpočetní centrum: Jiří Dlouhý

Web závodu:

http://www.obkotlarka.cz/pe