První etapa dvacátého ročníku Velikonoc ve skalách proběhne na mapě Barbora respektive Zahájí v Nedamově u Dubé. Druhá a třetí etapa na nově rozšířené mapě Pruský kámen v blízkosti Jestřebí.

 

Staré mapy závodního prostoru:

1.etapa

2. a 3.etapa

 


 

Ukázky map:

Zahájí:

Pruský kámen:

Nově přimapovaná část mapy: