Pokyny

P O K Y N Y

18. ročníku závodu Velikonoce ve skalách 2016  25. - 27. 3. 2016

Pokyny ke stažení (PDF)

Pořadatel

Oddíl OB Kotlářka 

Centrum závodu

Zahrádky a Nová Skalka, doporučujeme oddílové stany. 

Doporučená cesta

E1: centrum: Zahrádky, louka (50°38'14.230"N, 14°30'47.984"E) Ze silnice č. 9 Mělník - Česká Lípa odbočit v Zahrádkách vlevo na silnici č. 15 směr Litoměřice a na konci obce doprava na louku.

E2 a E3: centrum: louka u obce Nová Skalka (50°34'9.471"N, 14°35'59.021"E)

Ze silnice č. 9 Mělník - Česká Lípa odbočit v Doksech vlevo směr Dubá, po 400 m odbočit vpravo až do obce Skalka. Zde vpravo úzkou zpevněnou cestou směr Nová Skalka. 

Parkoviště

E1: Na louce patřící obci. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

E2 a E3: Na soukromé louce. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů. 

Prezentace

Pátek: 25. 3. 9:30 – 11:30 na shromaždišti (přihlášky tratí T, P, HDR a DH10L a změny průběžně po všechny dny pouze na prezentaci od 9:00 do 9:30). Prosím zkontrolujte si své platby na: http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=3276 Pokud se neshodují platby na webu s platbami, které jste odeslali, je nejlepší tuto skutečnost reklamovat na mailu Turn on JavaScript!, případně je potřeba přivézt doklad. Prezentovat lze pouze oddíly jako celek (ne vybrané skupiny lidí). V případě, že máte změny v SI čipech, či jakékoliv jiné změny, posílejte je mailem na Turn on JavaScript! předem. Ušetříte čas sobě i nám. Maily budeme schopni číst do poslední chvíle před závody 

Trénink

ZMĚNA: Mapy pro trénink budou prodávány ve čtvrtek v Jestřebí (v tělocvičně proti škole) od 13 do 14 hod, 50°36'31.203"N, 14°35'5.349"E – značeno. Cena tréninkové mapy 50 Kč. 

Terén

Velmi členitý, skalnaté hřbety a údolí, skály v několika patrech (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, množství komunikací. 

Mapy

 • E1: DRAČÍ SKÁLY, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno podzim 2014, R. Horký, revize pasek únor 2016.
 • E2: STARÝ BERNŠTEJN, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno zima 2015, J. Borůvka, R. Horký, revize pasek únor 2016.
 • E3: BRANIBORSKÁ JESKYNĚ, 1 : 10 000, E = 5m, rozměr A4, mapováno zima 2007, zima 2015 a podzim 2015, J. Borůvka, R. Horký, revize mapy z r. 2007 březen 2015, revize pasek únor 2016.

Mapy budou vodovzdorně upraveny pro všechny etapy. 

Zakázané prostory

 • Fialově vyšrafované prostory (mapová značka 709) jsou buď z důvodu ochrany přírody (Přírodní památka Peklo a lesní školky) nebo z důvodu ochrany porostu zakázány (čerstvě osázené paseky - v terénu nemusí být vyznačeno). Rovněž je zakázáno přebíhat železnici v blízkosti sběrné kontroly.
 • Úsek železnice (magenta) označuje vedení železnice po mostě, v daném úseku lze železnici podběhnout.
 • Je zakázán vstup na sídliště (mapová značka 527). 

Startovní čísla

Startovní čísla jsou povinná pro všechny závodníky.

Každý závodník je povinen napsat si na své startovní číslo čas startu pro E3 dle startovní listiny – použijte lihový fix, k dispozici v centru E3 nebo na startu. Na startu 3. etapy budou připravena startovní čísla pro pět nejlepších po dvou etapách v každé kategorii. Závodníci jsou však povinni mít na dresu připevněna obě startovní čísla. 

Start

 • E1: 00 = 12:00, vzdálenost 500m, 0 m převýšení, modrobílé fáborky.
 • E2: 00 = 10:00, vzdálenost 1700m, 35 m převýšení, modrobílé fáborky,
 • E3: 00 = 10:00, vzdálenost 1900m, 50 m převýšení, modrobílé fáborky, hendikep

Kategorie T, P a HDR startují v libovolný čas ve zvláštním koridoru "na krabičku", nelze startovat po odstartování posledního závodníka soutěžní kategorie. 

Tabulka startů pro 3. etapu

Čas startu      Kategorie      

00                    D40B, D60, H10L, H14, H21B, H55

10                    D10, H35B, H50B, H60, H65, H75,

20                    D50, D55, H50A, H70, H80, 

30                    D12, D35A, D65, D70, H10, H21A,

40                    B5, D10L, D16, H20, H35A, 

50                    D14, D18, D21A, H21E, 

60                    B3, D45A, H18, H40A, 

70                    D20, D21B, H16, H45A, H45B,

80                    D21E, D35B, D40A, D45B, H12, H40B, 

Hendikepový start trvá v každé kategorii 30 minut. Závodníci s větší ztrátou na vedoucího závodníka po dvou etapách než 30 minut budou poté startovat v pravidelných minutových časových intervalech. V hendikepech nestartují kategorie P, T3, T6 a HDR. Tyto kategorie startují i v této etapě v libovolný čas do odstartování posledního závodníka v ostatních kategoriích. HDR mohou startovat až od času 60

Vstup do startovacího koridoru E3 je 6 minut před startem!

Startovní listina pro 3. etapu bude vyvěšena v neděli ráno v centru E3 a v tělocvičně a dostupná na internetu (http://www.obkotlarka.cz/pe) v sobotu večer. 

Cíl

E1, E2, E3: v centru závodu, 

Systém ražení

Elektronický systém Sportident. Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11.

Na startu je závodník v prvním koridoru povinen si vynulovat čip a v druhém musí provést kontrolu nulování čipu. 

Upozornění

POZOR! Kvůli povinnému postupu přes most při 1. etapě některé tratě razí jednu z kontrol dvakrát (viz obrázek) 

   

Organizace cíle

E1, E2: závodník si na cílové čáře razí cílový čas sám.

E3: Závodníci razí cílovou jednotku až těsně za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové čáře (určuje rozhodčí). Pro závodníky, kteří nestartují v hendikepu je tato kontrola za cílovou čárou kontrolou cílovou, stejně jako v prvních dvou etapách.

Závodník po ražení na cílové čáře se již nesmí vracet zpět.

Závodníci, kteří mají půjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí své poslední etapy vracejí při vyčítání čipů. 

Popisy kontrol

Na shromaždišti budou k dispozici popisy kontrol pro jednotlivé kategorie. Na startu ani na mapách popisy kontrol nejsou! 

Tratě

 • E1: zkrácená trať
 • E2, E3: klasická trať 

Časový limit

 • E1: 90 minut
 • E2, E3: 160 minut 

Občerstvení

Na trati E2 a E3 pro delší kategorie. U etapy E1 na trati občerstvovací stanice není. U etapy E2 a E3 na startu pitná voda, v cíli všech etap šťáva.

V centru závodu stánky s občerstvením a oblíbená Kafeterie. 

WC

Mobilní toalety Toi Toi, jsou pouze v centru! 

Mytí

V centru cisterna s vodou a umyvadla k dispozici na shromaždišti. Prosíme závodníky, aby šetřili vodou. Voda v cisterně je pitná. 

Školka

Na shromaždišti všech tří etap bude pro malé děti školka. Prosíme, děti do školky odkládejte pouze na dobu nezbytně nutnou (čas závodu). 

Protesty

Podávejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti výsledkům zaslat na adresu Ing. Jiří Dlouhý, Na Hanspaulce 7, 160 00 Praha 6, e-mail: Turn on JavaScript! 

Jury

Bořánek Petr (USK), Horáček Michal (VLI), Janovský Tomáš (PGP) 

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti. 

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů proběhne v centru E3 po jejím skončení. Ceny pro všechny v kategoriích DH10L, HDR a DH10, pro prvních šest v DH21E, pro vítěze podkategorií B a pro první tři v ostatních kategoriích. Kategorie P, T3 a T6 se nevyhlašují. 

Prodej sportovního zboží:

V centru všech etap bude možno zakoupit si sportovní vybavení od firmy Kazboš, Konopáč, RUN4 FUN a možná i další. 

Pořadatelé

 • Ředitel závodu: Zdenko Procházka (R1)
 • Hlavní rozhodčí: E1: Kamila Foglarová (R2), E2: Ondřej Pospíšil (R2), E3: Kristýna Kolínová (R1)
 • Stavitelé tratí: E1: Šárka Svobodná (R1), E2: Jakub Illner (R3), E3: Martina Bochenková (R2)
 • Prezentace: Martina Bochenková
 • Start: Ondřej Pospíšil, Jiří Ramba
 • Cíl: Mirek Betlach
 • Výpočetní centrum: Jiří Dlouhý 

Web závodu: http://www.obkotlarka.cz/pe