ROZPIS

Rozpis ke stažení (PDF)

Rozpis ke stažení (DOC)

  • ČESKÝ POHÁR ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (3. A 4. KOLO)
  • ČESKÁ LIGA KLUBŮ V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. A 5. KOLO)
  • VYZÝVACÍ POHÁR ŽACTVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (1. A 3. ZÁVOD)
  • VEŘEJNÝ ZÁVOD ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Datum konání:

Sobota 30. a neděle 31. května 2015

Centrum:

Fotbalové hřiště v obci Kroučová (N 50°12.65947', E 13°46.86508')

Prezentace:

V centru závodu:

sobota

neděle

8:30  – 9:30 hod.

8:30 – 9:30 hod

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl.

Parkování:

V areálu Zemědělského družstva Pochvalov, bude vybíráno parkovné 50 Kč pro oba dva dny.

Kategorie:

Tříčlenné štafety:

D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H180, MIX (různě smíšené štafety).

Přihlášky:

Přes přihláškový systém ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz/,  neregistrovaní a cizinci na e-mail Turn on JavaScript!. (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).

1. termín do 17. 5. 2015

2. termín do 19. 5. 2015 + 50% navýšení

Po tomto datu pouze podle možností pořadatele se 100% navýšením

Soupisky:

Vyplněním v systému ORIS –http://oris.orientacnisporty.cz/

pro sobotní závod

pro nedělní závod

nejpozději do pátku 29. 5. 2015 do 19:00 hod

nejpozději do soboty 30. 5. 2015 do 20:00 hod.

Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci do 9:30 po oba závodní dny

Vklady:

D12, D14, H12, H14

300 Kč

D18, D21, H18, H21

570 Kč

D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX

480 Kč

Zapůjčení čipu 40Kč/den, v případě ztráty bude účtována náhrada 800 Kč, požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce

Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma.

Vklad zašlete na účet Oddíl OB Kotlářka: Fio Banka, číslo účtu 2800595750/2010, variabilní symbol: xxxx56, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar.

Lze platit společně se závodem ve sprintu v Žatci. Pokud se vaše platba neobjeví v ORISu, vezměte si s sebou potvrzení o zaplacení na prezentaci.  Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Mapy:

sobota

neděle

Jiříkovo údolí

Babí Hora

Měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav zima 2015, mapový klíč ISOM 2000, rozměr neuveden, mapy budou vodovzdorně upravené. Hlavní kartograf Zdeněk Švec.

Terén:

Náhorní plošina pahorkatiny Džbán (minimální převýšení, velké množství průseků a cest, vysoký les nebo relativně dobře průchodné hustníky) se láme v prudké svahy (výškový rozdíl cca 100 m, velké množství hřbítků, údolíček, prohlubní a kup, většinou vysoký les)

Start 00:

sobota

neděle

10:00 hod.

10:00 hod

(ve vlnách podle jednotlivých kategorií)

Vzdálenosti:

Ubytování Louny – centrum:

24 km

Ubytování Žatec – centrum:

40 km

Parkování – centrum:

600 m

Centrum = start = cíl

Systém ražení:

Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování na zemi v tělocvičnách v Lounech (od pátku do neděle) a v místě shromaždiště sprintu - v Žatci (zde pouze ze soboty na neděli).

Dále pořadatel zajišťuje ubytování na postelích na ubytovně v místě shromaždiště sprintu – omezená kapacita.

Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou ke sprintu v systému ORIS. Poplatky za ubytování budou včas zveřejněny. Další možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodu.

Stravování:

Pro zájemce nabízíme stravování (snídaně i večeře) v jídelně v Lounech. Stravování je nutno objednat jako službu v systému ORIS v rámci přihlášek závodu ke sprintu. Nabídka jídel bude upřesněna.

V průběhu závodu budou v místě shromaždiště stánky s občerstvením.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2015, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

sobota

neděle

Marie Dlouhá, K Lánu 7, Praha 6 160 00

Martin Janata, Lohniského 6, Praha 5 152 00

Informace:

http://obkotlarka.cz/zavody/stafety-kroucova/

Kamila Foglarová 731 490 680

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:

Kamila Foglarová (R2)

hlavní rozhodčí:

sobota

neděle

Marie Dlouhá (R1)

Martin Janata (R1)

stavitel tratí:

Zdenko Procházka (R1)

Dominika Plochová (R1)

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 21.3.2015

Kamila Foglarová

(ředitelka závodu)

Marie Dlouhá, Martin Janata

(hlavní rozhodčí)