Sobotní výsledky

Po delším boji s technikou se nám snad odstranit  všechny problém s cílovou krabičkou, která nezapisovala cílový čas a s několika dalšími úskalími, který nám připravil nový pořádací software a výsledky jsou již k dispozici.