Foto z terénu

Foto ze shromaždiště a terénu je k dizpozici v horním menu.