Zde jsou tratě hlavních kategorií:

H21E D21E H18, H20 D18, D20