ROZPIS

Rozpis ke stažení (PDF)

Rozpis ke stažení (DOC)

  • ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP - ŽEBŘÍČEK A V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. KOLO)
  • VYZÝVACÍ POHÁR ŽACTVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (2. KOLO)
  • ZÁVOD RANKINGU 2015 S KOEFICIENTEM 1,06
  • VEŘEJNÝ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
  • ZÁVOD WRE 2015

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Datum konání:

Sobota 30. května 2015

Centrum:

Žatec, hala TJ Sever, Plzeňská 2787, (N 50°19.865', E 13°32.031)

Prezentace:

Sobota

Kroučová - 8:30-9:30 v centru závodu štafet

Sobota

14:00-15:00 v centru závodu ve sprintu

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl.

Parkování:

Vyhrazené parkoviště vedle autoškoly: N 50°19.95310', E 13°32.18825

Parkoviště u nákupního střediska Stop Shop: N 50°19.36947', E 13°31.73878''

Husitské náměstí: N 50°20.04581', E 13°32.39036'

Dále podél ulice Chomutovská k vlakovému nádraží Žatec - západ

Dbejte pokynů pořadatelů!

Zákaz pohybu a parkování v prostoru závodu.

Parkování bude upřesněno na webu závodu a v pokynech

Kategorie:

D12C, D14C, D16A, D16C, D18A, D18C, D20A, D21E, D21A, D21C, D35C,  D45C, D55C

H12C, H14C, H16A, H16C, H18A, H18C, H20A, H21E, H21A, H21C, H35C, H45C, H55C

T (trénink, středně obtížná trať), P (příchozí, velmi jednoduchá trať - zejména pro neregistrované)

Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií na základě Rankingu (k 30.4.2015).

Zařazení do soutěží:

Český pohár:

D21E, H21E

Žebříček A:

DH16A, DH18A, DH20A

Vyzývací pohár žactva v OB:

DH12C, DH14C

Ranking:

DH20A, DH21EAC

WRE 2015:

DH21E

Přihlášky:

V systému ORIS oris.orientacnisporty.cz, neregistrovaní a cizinci na e-mail Turn on JavaScript! (přihláška je platná po potvrzení příjmu)

1. termín do 17. 5.

2. termín do 19. 5. (+ 50% navýšení vkladu)

Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady:

D12C, D14C, H12C, H14C

70,- Kč

T (trénink)

90,- Kč

P (příchozí, zejména neregistrovaní)

40,- Kč

ostatní

150,- Kč

Platby za startovné, za půjčení čipu a platbu za objednané ubytování a stravování zasílejte na účet Oddílu OB Kotlářka: Fio Banka, číslo účtu 2800595750/2010,  variabilní symbol: xxxx56, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar.

Lze platit společně se závodem štafet v Kroučové. Pokud se vaše platba neobjeví v ORISu, vezměte si s sebou potvrzení o zaplacení na prezentaci.  Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška, ani objednávka ubytování a stravování akceptována.

Mapa:

Žatec, 1 : 4 000, E = 2,5 m, rozměr B4

Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISSOM 2007, stav jaro 2015. Hlavní kartograf Zdeněk Sokolář. Pro všechny kategorie budou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Částečně historické centrum města - náměstí, podloubí, částečně moderní zástavba, dále městské hradby, parky.

Start 00:

16:00 (intervalový podle kategorií)

Vzdálenosti:

Parkování - centrum:

200 - 1300 m

Centrum - start:

do 1200 m

Cíl - centrum:

0 m

Ubytování - parkoviště:

0 - 30 km

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent, lze použít i čipy řady 8 a 9. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit více než jednou. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Cena za půjčení čipu 40,- Kč. V případě neregistrovaného závodníka bude požadována záloha 800,- Kč. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtována náhrada 800,- Kč.

Školka:

Bude zajištěna na shromaždišti.

Omezení obutí:

Zákaz použití obuvi s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv - většina povrchu je asfalt nebo dlažba.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Věnujte zvýšenou pozornost svým věcem a automobilům. Za odložené věci pořadatel neručí.

Závod probíhá za plného silničního provozu. Buďte opatrní při přebíhání silnic.

Závodní prostor:

Závodní prostor je ohraničený ulicemi Plzeňská, Denisova, Červenka, U Plynárny, Pod Střelnicí, U Odborů, nám. Kruhové, Nákladní, Příkrá, Svatováclavská, U Hřiště.

Až do konce závodu je celý závodní prostor zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh. V den závodu platí pro závodníky před samotným závodem zákaz vstupu do závodního prostoru.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování na zemi v tělocvičnách v Lounech (od pátku do neděle) a v místě shromaždiště - v Žatci (zde pouze ze soboty na neděli).

Dále pořadatel zajišťuje ubytování na postelích na ubytovně přímo v místě shromaždiště – omezená kapacita.

Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou v systému ORIS. Poplatky za ubytování budou včas zveřejněny. Další možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodu.

Stravování:

Pro zájemce nabízíme stravování (snídaně i večeře) v jídelně v Lounech. Stravování je nutno objednat jako službu v systému ORIS v rámci přihlášek závodu. Nabídka jídel bude upřesněna.

V průběhu závodu bude v místě shromaždiště stánek s občerstvením.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015.

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem závodů sekce OB.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Jiří Mrázek, Velký Hájek 1553, 564 01 Žamberk

Informace:

http://obkotlarka.cz/zavody/sprint-zatec

Ondřej Pospíšil, tel.: 603 938 617, e-mail: Turn on JavaScript!

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:

Ondřej Pospíšil (R2)

hlavní rozhodčí:

Jiří Mrázek (R1)

stavitel tratí:

Martin Janata (R1) - změna oproti prováděcím předpisům k soutěžím sekce OB 2015

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 21.3.2015

Ondřej Pospíšil

(ředitel závodu)

Jiří Mrázek

(hlavní rozhodčí)