POKYNY

Pokyny ke stažení (PDF)

Pokyny ke stažení (DOC)

  • ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP - ŽEBŘÍČEK A V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. KOLO)
  • VYZÝVACÍ POHÁR ŽACTVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (2. KOLO)
  • ZÁVOD RANKINGU 2015 S KOEFICIENTEM 1,06
  • VEŘEJNÝ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
  • ZÁVOD WRE 2015

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Datum konání:

Sobota 30. května 2015

Centrum:

Žatec, hala TJ Sever, Plzeňská 2787, (N 50°19.865', E 13°32.031')

Prezentace:

Sobota

Kroučová: 8:30–9:30 v centru závodu štafet

Sobota

14:00–15:00 v centru závodu ve sprintu

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl. Na prezentaci v obálce obdržíte doklad o zaplacení, startovky, informace k ubytování, lístečky na stravování v Lounech a pásky na ruku pro jednotlivá ubytování. Pokyny v obálkách nebudou.

 

Rozlišení ubytovacích pásek:

červená: Louny, 8.ZŠ (jen Vyzývací pohár)

červená, s nápisem 3: 3. Základní škola Louny (jen Vyzývací pohár)

bílá: Louny, Speciální základní škola

bílá, s nápisem “R”: 1. ZŠ Rakovník

fialová: Žatec –  hala

červená s nápisem “Z”: Žatec – ubytovna (postele)

Časový harmonogram:

14:00

Začátek prezentace

15:00

Konec prezentace

16:00

Start - 00

18:00–18:15

Start posledních závodníků

18:30

Vyhlášení výsledků

Parkování a příchod do centra závodů:

Seznam parkovišť:

Hlavní parkoviště vedle autoškoly:

N 50°19.95310', E 13°32.18825'

zobrazit na mapě

Husitské náměstí:

N 50°20.05075', E 13°32.39197'

zobrazit na mapě

Parkoviště u koupaliště:

N 50°19.54232', E 13°31.62915'

zobrazit na mapě

Parkoviště u nákupního střediska Stop.Shop.

N 50°19.36947', E 13°31.73878'

zobrazit na mapě

Dále podél ulice Chomutovská k vlakovému nádraží Žatec - západ. Pořadateli neorganizováno. Dodržujte prosím pravidla silničního provozu.

N 50°20.11690', E 13°32.18727'

zobrazit na mapě

Dbejte pokynů pořadatelů!

Zákaz pohybu a parkování v prostoru závodu. Je zakázán příjezd na shromaždiště ulicí Nákladní, která vede skrz závodní prostor. Doporučujeme Příjezd po okruhu ulicí Plzeňská.

Plánky parkování a příjezdu jsou součástí pokynů.

Kategorie:

D12C, D14C, D16A, D16C, D18A, D18C, D20A, D21E, D21A, D21C, D35C,  D45C, D55C

H12C, H14C, H16A, H16C, H18A, H18C, H20A, H21E, H21A, H21C, H35C, H45C, H55C

T (trénink, středně obtížná trať), P (příchozí, velmi jednoduchá trať - zejména pro neregistrované)

Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií na základě Rankingu (k 7. 5. 2015).

Upozorňujeme, že nejsou vypsány liniové kategorie, vč. HDR. Pokud budou chtít rodiče se svými dětmi jít kategorii P, musí tak učinit až po svém doběhu. Na startu P budou kontrolovány všechny doprovodné osoby a porovnány s ostatními kategoriemi.

Kategorie H18C byla zrušena, jediný závodník přeřazen do kategorie H18A.

Parametry tratí:

Jsou uvedeny na konci pokynů.

Předpokládané časy vítězů jsou dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Kategorie DH18A, DH20A a DH21E mají na trati radiovou kontrolu.

Zařazení do soutěží:

Český pohár:

D21E, H21E

Žebříček A:

DH16A, DH18A, DH20A

Vyzývací pohár žactva v OB:

DH12C, DH14C

Ranking:

DH20A, DH21EAC

WRE 2015:

DH21E

Startovní čísla:

Kategorie DH21E, DH20A, DH18A a DH16A běží se startovními čísly. Čísla budou k vyzvednutí na předstartu. Závodníci jsou povinni si čísla viditelně připnout na hruď.

Mapa:

Žatec, 1 : 4 000, E = 2,5 m, rozměr B4, tisk: OFSET -(tiskárna Žaket)

Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISSOM 2007, stav jaro 2015. Hlavní kartograf Zdeněk Sokolář, mapoval Zdeněk Sokolář a Jan Drbal.  Pro všechny kategorie budou vodovzdorně upraveny.

Zvláštní mapové značky:

dětské prolézačky, reklamní tabule

Vývrat

betonová skruž

Lavička

 

Klasifikace porostů tak, jak bude k dispozici na mapě (pravý dolní roh):

 

Popisy kontrol:

Pro všechny kategorie k samostatnému odběru v centru závodů i na mapě.

Terén:

Částečně historické centrum města (náměstí, podloubí), částečně moderní zástavba, dále městské hradby, parky.

Start 00:

16:00 (intervalový podle kategorií)

Závodník vstupuje do startovního koridoru 3 minuty před svým startem, je povinen si vynulovat a zkontrolovat čip.

Kategorie P a T startují libovolně mezi časem 0–120 oražením startovací krabičky.

Na startu bude WC. Odvoz oblečení bude po odstartování posledního závodníka.

Cíl:

Cíl je v centru závodů

Závodníci jsou povinni odevzdat v cíli mapu. Výdej map v 18:15.

Uzávěrka cíle v 18:45

Vzdálenosti:

Parkování–centrum:

200–1300 m

Centrum–start:

1500 m (20 min chůze)

Cíl–centrum:

0 m

Ubytování–parkoviště:

0–35 km

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent, lze použít i čipy řady 8, 9, 10 a 11. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit více než jednou. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Cena za půjčení čipu 40,- Kč. V případě neregistrovaného závodníka bude požadována záloha 800,- Kč. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtována náhrada 800,- Kč.

Školka:

Školka oproti rozpisu nebude!

Omezení obutí:

Zákaz použití obuvi s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv – většina povrchu je asfalt, dlažba nebo upravované trávníky

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Věnujte zvýšenou pozornost svým věcem a automobilům. Za odložené věci pořadatel neručí.

Závod probíhá za plného silničního provozu. Buďte opatrní při přebíhání silnic.

Závodní prostor:

Závodní prostor je ohraničený ulicemi Plzeňská, Denisova, Červenka, U Plynárny, Pod Střelnicí, U Odborů, nám. Kruhové, Nákladní, Příkrá, Svatováclavská, U Hřiště.

Až do konce závodu je celý závodní prostor zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh. V den závodu platí pro závodníky před samotným závodem zákaz vstupu do závodního prostoru. Výjimkou je tréninkový prostor.

Zakázaný prostor:

Je zakázáno překonávat objekty nebo vstupovat na plochy, které jsou v mapě označené těmito mapovými značkami:

201: neschůdný sráz

304.1: nepřekonatelné vodní těleso

421: nepřekonatelná vegetace

521.1: nepřekonatelná zeď

524: nepřekonatelný plot nebo ohrada

526.1: budova

528.1: oblast se zakázaným vstupem

709: nepřístupná oblast

714 - dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast

Překonávání bude v terénu hlídáno pořadatelem a trestáno diskvalifikací.

V prostoru se bude nacházet zakázaná komunikace. V mapě bude označená mapovou značkou 709: nepřístupná oblast (fialové šrafy). Po chodnících vyskytujících se v některých místech podél této komunikace lze běžet - chodníky nejsou šrafovány. Tuto komunikaci je možné přebíhat jen na vyznačených místech. V místech povoleného přeběhu je šrafování přerušeno a okraj zvýrazněn souvislou čarou, ačkoliv v terénu budou zábrany jen na krajích komunikace. Nemusí jít jen o přechod pro chodce! Daná místa bude vždy hlídat pořadatel – závodníci přebíhající tuto komunikaci mimo vyznačená místa  budou trestáni diskvalifikací.

Ilustrativní ukázka přeběhu přes komunikaci:

V mapě:

V terénu (neodpovídá ukázce mapy):

Trénink:

V části prostoru bude k dispozici modelový prostor s několika kontrolami. Mapky pro trénink budou k odběru v centru závodů.

Vyhlášení výsledků:

18:30 v centru závodů, vyhlášeni budou první 3 v těchto kategoriích:

D12C, D14C, D16A, D18A, D20A, D21E, D35C,  D45C, D55C

H12C, H14C, H16A, H18A, H20A, H21E, H35C, H45C, H55C

Časový limit:

30 minut

Ubytování:

Podrobnější informace o ubytování je uvedena na webu závodu. Dále oddíly obdrží informace a identifikační náramky na zápěstí na prezentaci.

Občerstvení, stravování:

Pro zájemce nabízíme stravování (snídaně i večeře) v jídelně v Lounech.

V průběhu závodu bude v místě shromaždiště stánek s občerstvením.

Na startu i v cíli bude k dispozici voda.

WC:

Mobilní WC v centru i na startu. V centru bude dále WC přímo v objektu haly.

Odpad:

V centru budou barevně rozlišené odpadkové koše. Třiďte odpad prosím zvlášť na plasty (modré pytle) a běžný (černé pytle) odpad.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015.

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem závodů sekce OB.

Jury:

Daniel Wolf (TUR), Martin Poklop (SSU), Roman Zbranek (ASU)

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Jiří Mrázek, Velký Hájek 1553, 564 01 Žamberk

Informace:

http://obkotlarka.cz/zavody/sprint-zatec

Ondřej Pospíšil, tel.: 603 938 617, e-mail: Turn on JavaScript!

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:

Ondřej Pospíšil (R2)

hlavní rozhodčí:

Jiří Mrázek (R1)

stavitel tratí:

Martin Janata (R1)

WRE Advisor:

David Aleš (R1)

               

Plánek centra závodů:

 

 

Plánek parkovišť, příjezdu a příchodu do centra závodů: