Mapa

Žatec, 1:4 000, E = 2,5 m, bude vodovzdorně upravena, rozměr bude upřesněn v pokynech
Mapa je vytvořena dle mapového klíče (ISSOM 2007), stav zima/jaro 2015, mapoval Zdeněk Sokolář a Jan Drbal.

Prostor závodu

Ukázky mapy