A jsou tu pokyny k závodu

Najdete je v menu včetně plánku shromaždiště a parkování v Žatci.

Upozorňujeme, že celé centrum Žatce je závodním prostorem, a je do něj zakázán vjezd i vstup.