ROZPIS

Žaket pražský pohár žactva / 5. kolo

Rozpis ke stažení (PDF)

Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka, z. s. (DKP)

Datum: Středa 8. června 2016

Shromaždiště: areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, prostranství u pavilonu 5, https://mapy.cz/s/zDZi, 50°08' 07.048"N, 14°25' 02.606"E, k dispozici budou stany

Příjezd: MHD - od zastávky metra linky C – Kobylisy autobusem č. 177, 200, 202 do zastávky Odra (směr Poliklinika Mazurská nebo Sídliště Bohnice)

Parkování: nebude pořadatelem organizováno, platí zákaz vjezdu aut do areálu nemocnice, parkujte dle dopravních předpisů v okolních ulicích

Prezentace: na shromaždišti 15:30 – 17:30.

Start: Intervalový, 16:00 až 18:00, startovní čas obdržíte v místě startu

Mapa: Bohnice 2016, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2016.
Nebude vodovzdorně upravena.

Popisy: samostatný odběr na shormaždišti

Terén: Park Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (terén mírně členitý s množstvím asfaltových a pískových cest) a Čimické údolí (údolí s různorodou vegetací, místy skalky a lomy).

Kategorie:
Soutěžní: D10, D12, D14, H10, H12, H14 (jejich výsledky se započítávají do celkového žebříčku ŽPPŽ)
Nesoutěžní: HD10L, HDR, T3, T5, Skorelauf (volné pořadí kontrol, cca 3,5 km)

Přihlášky: Do neděle 5. 6. 2016 23:59:59 VÝHRADNĚ přes přihláškový systém ORIS.
Neregistrovaní výjimečně na mejl dkp.prihlasky(a)gmail.com. Uveďte jméno, rok narození, kategorii, číslu čipu nebo žádost o půjčení.

Vklady:
Přihlášení do 5. 6. (30,-), T3, T5, Skorelauf (50,-)
Přihlášení po 5. 6. a na místě (50,-), T3, T5, Skorelauf (70,-)

Možnost platby předem na číslo účtu 2800595750/2010, VS: xxxx88, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře ČSOS nebo na místě v hotovosti (za celý oddíl).

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Možnost zapůjčení čipu na prezentaci – záloha 200,- Kč.
Po doběhu si nezapomeňte čip vyčíst (v místě prezentace), příp. vrátit, pokud jste jej měli zapůjčený od pořadatele.
Je možné běžet i bez čipu (na papírovou průkazku), nicméně nebude Vám pak změřen čas a nebudete uvedeni ve výsledcích.

Výsledky: přeběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány, konečné vč. Mezičasů budou zveřejněny na webové stránce závodu

Vyhlášení vítězů: proběhne pro všechny kategorie mimo T3, T5 a Skorelauf cca v 18:30, vyhlášen bude aktuální stav výsledků v 18:15 (chcete-li být na bedně, přijďte na start včas)

Protesty: S vkladem 200,- Kč hlavní rozhodčí.

WC: mobilní toalety na shromaždišti

Mytí: až doma

Občerstvení: v cíli voda a šťáva, kavárna V. kolona nedaleko shromaždiště, několik supermarketů na přilehlém sídlišti

UPOZORNĚNÍ: V areálu nemocnice bude probíhat běžný provoz včetně malého automobilového provozu na hlavních komunikacíh.
Zároveň zde probíhají přípravy motoristické show Legendy 2016, proto bude v areálu postaveno větší množství (prázdných) stanů a stánků, které nebudou v mapách zaznamenány.

Funkcionáři:
ředitel závodu – Dominika Plochová
hlavní rozhodčí – Dominika Plochová (R1)
stavitel tratí – Libor Wagner (R3)