POKYNY

5. závod Žaket pražského poháru žactva (ŽPPŽ)

Pokyny ke stažení

Pořadatel:

Oddíl OB Kotlářka, z.s.

Datum:

Středa 8. června 2016

Shromaždiště:

Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, prostranství u pavilonu 5, 50°08' 07.048"N, 14°25' 02.606"E

Příjezd:

Ze zastávky metra C Kobylisy autobusem 177 (směr Poliklinika

Mazurská) nebo 200 (směr sídliště Bohnice) na zastávku Odra

odtud je shormaždiště vzdáleno ještě asi 10-15 minut pěšky

Parkování:

Nebude pořadatelem organizováno, parkujte v přilehlém sídlišti

Prezentace:

16:00 - 18:00 hod. v místě shromaždiště po oddílech

Start:

16:30 - 18:30, intervalový start, startovní časy budou přiděleny na startu

Každý závodník bude po vynulování a kontrole odstartován v příslušný čas na startovací krabičku.

Mapa:

Bohnice, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2016, mapový klíč ISSOM 2007.

Mapa nebude vodovzdorně upravena!

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play!

Terén

Park Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (terén mírně členitý s množstvím asfaltových a pískových cest) a Čimické údolí (údolí s různorodou vegetací, místy skalky a lomy)

Kategorie:

D10, D12, D14, H10, H12, H14 (soutěžní)

D10L, H10L, HDR, T3, T5, Free Order (veřejné)

Kategorie H10L a D10L mají trať v terénu označenou oranžovými fáborky. Trať po fáborkách vede oklikami (je možné si ji zkrátit). Za chybějící kontrolu bude závodník diskvalifikován.

Systém ražení:

Bude použit elektronický systém SportIdent. Na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné jednotce. Ukončení závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše čtecí jednotky označí závodník průchod kontrolou do mapy a oznámí to pořadateli v cíli.

Vratná záloha na zapůjčení čipu neregistrovaným je 300 Kč.

Každý závodník je povinen po absolvování svého závodu v co nejkratší době provést vyčtení čipu a zapůjčený čip vrátit pořadateli.

Časový limit

45 minut od posledního startujícího závodníka.

Pořadí kontrol:

Závodníci absolvují závod v daném pořadí kontrol, tak jak je uvedeno na mapě

Popisy kontrol

K prohlédnutí na shromaždišti, jinak pouze na mapě.

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start  - 200 m (značeno modro-bílé fáborky)

cíl – shromaždiště – 0 m

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti (podle možností pořadatele). Zhruba v 19:15  hod. proběhne vyhlášení všech kategorií mimo T3, T5, HDR a Free Order.  

Občerstvení

V cíli šťáva + řada možností v přilehlém sídlišti

Upozornění

V areálu nemocnice bude probíhat běžný provoz včetně malého automobilového provozu na hlavních komunikacích, dbejte zvýšené opatrnosti!

Zároveň zde probíhají přípravy motoristické show
Legendy 2016, proto bude v areálu postaveno větší množství (prázdných) stanů a stánků, které nebudou v mapách zaznamenány.

Funkcionáři:

Ředitel závodu – Dominika Plochová

Hlavní rozhodčí – Dominika Plochová (R1)

Stavitel tratí – Libor Wagner

Parametry tratí:

Kategorie

Délka

Počet kontrol

D10

1,8 km

11 k

D10L

2,7 km

9 k

D12

2,7 km

15 k

D14

3,7 km

21 k

H10

2,0 km

12 k

H10L

2,7 km

9 k

H12

2,9 km

16 k

H14

4,4 km

22 k

T3

3,5 km

20 k

T5

5,8 km

26 k

Free Order

cca 3,5 km

30 k

HDR

2,7 km

9 k