Termín přihlášek v ORISu posunut do pondělí 6. 6. 20:00!