Byly vydány pokyny k závodu

Najdete je zde, i  horním menu.