Oblastní žebříčky - Šemanovice 4. 10. - 5. 10. 2014

rozpis závodů ke stažení ve formátu PDF

Společný rozpis závodů

  • 4. závod Manufaktura podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (klasická trať, sobota)
  • závod Manufaktura ligy (klasická trať, sobota)
  • závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (klasická trať, sobota)
  • 13. závod Ještědského žebříčku v OB jednotlivců na krátké trati (neděle)
  • závody celostátního Rankingu 2014 s koeficientem 1,00 (klasická a krátká trať, sobota i neděle)
  • veřejné závody v orientačním běhu (klasická a krátká trať, sobota i neděle)

Datum konání:

sobota 4. 10. 2014 - závod na klasické trati - pouze Pražská a Středočeská oblast ČSOS

neděle 5. 10. 2014 - závod na krátké trati - pouze Ještědská oblast

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka (DKP)

Typ závodů:

závod jednotlivců s intervalovým startem na klasické a krátké trati

Centrum závodů:

Šemanovice, restaurace Nostalgická Myš a nejbližší okolí (GPS 50°27'23.669"N, 14°33'16.795"E)

Prezentace:

V centru závodů:

sobota: 8:00 - 9:30

neděle: 8:00 - 9:30

-prezentace se provádí najednou za celý oddíl

Kategorie:

klasická trať (sobota):

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35K, D35L, D45K, D45L, D55, D65, D75

H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35K, H35L, H45K, H45L, H55, H65, H75

HDR, P, T

krátká trať (neděle):

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65

H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70

HDR, P2, P4, F

poznámky:

HDR - fáborková trať pro děti s doprovodem; po oba dny bude kvůli omezení majitele lesa (LESY ČR) vedena pouze v okolí centra závodů

P - jednoduchá trať pro příchozí

T - náročnější tréninková trať

F - velmi jednoduchá fáborková trať v okolí shromaždiště

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31. 8. 2014) na podkategorie:

H21L - maximálně 90 startujících / H21K (? délky L ) - ostatní

D21L - maximálně 90 startujících / D21K (? délky L ) - ostatní

Držitelé licence E, R, A (v případě DH18), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L nad uvedený počet.

Přihlášky:

Do 28. 9. 2014, 23:59:59 přes systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/). Přihlašování v systému bude pro oba závody spuštěno 8. 9. 2014 v 8:00. Kategorie P, resp. P2/P4 na Turn on JavaScript! (přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po tomto termínu jen dle možností pořadatele a za zvýšený vklad.

Počet přihlášek je majitelem lesa, podnikem LESY ČR, po oba dny omezen na 400. Po naplnění kapacity bude přihlašovací systém automaticky uzavřen, bude možné se přihlásit již jen jako náhradník.

Kvůli limitu přihlášek není možné se na tyto závody přihlásit pro neregistrované závodníky.

Ze stejného důvodu byl nedělní závod oproti původnímu plánu vyřazen z žebříčku Pražské a Středočeské oblasti. Žádáme závodníky jednotlivých oblastí, aby se VČAS a přednostně  - tedy ne poslední den přihlášek - hlásili na závod zařazený do dané oblasti, tedy

So 4.10. - klasická trať - PRAŽSKÁ a STŘEDOČESKÁ oblast.

Ne 5.10. - krátká trať - JEŠTĚDSKÁ oblast

a až poté, pokud budou volná místa, případně na druhý závod.

V případě nedělního závodu ještědské oblasti budou mít přednost v termínu přihlášení závodníci z ještědské oblasti před závodníky ostatních oblastí! A naopak, v případě sobotního závodu budou mít přednost v termínu přihlášení závodníci Pražské a Středočeské oblasti!

Vklady:

kategorie

do 28. 9. 2014

po 28. 9. 2014

DH10L, HDR, P (sobota), P2, P4, F (neděle)

40 Kč

40 Kč

DH10, DH12, DH14, DH65, H70, DH75

50 Kč

70 Kč

T

90 Kč

90 Kč

ostatní

90 Kč

130 Kč

Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma.

Zapůjčení čipu 20 Kč/den, v případě ztráty bude účtována náhrada 700 Kč, požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce.

Úhrada v termínu přihlášek na účet pořadatele Oddíl OB Kotlářka:

Banka: Česká spořitelna, 160 00 Praha 6, číslo účtu 143126399/0800, variabilní symbol: xxxx51, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar. Pokud si nejste jisti, že vaše platba dorazila včas, potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Změna v rámci oddílu a kategorie nebo jiná změna času pouze omezeně dle možností pořadatele!

Systém ražení:

Sportident - možnost zapůjčení čipu. Lze použít libovolné čipy, tedy řady 5 - 11.

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum po oba dny:

0 - 1500 m

sobota:

centrum - start: do 2500 m

cíl - centrum: do 2000 m

neděle:

centrum - start: do 2 000 m

cíl - centrum: do 1 500 m

Parkování:

Omezený počet aut přímo v centru závodů u restaurace Nostalgická myš, ostatní podél silnice Šemanovice - Dobřeň. Tato komunikace III. třídy bude pro všechny v době závodu zjednosměrněna ve směru Šemanovice -> Dobřeň. Příjezd si tedy prosím naplánujte od jihu, odjezd směrem na sever (přes Vidim, Dobřeň). Plánek bude součástí pokynů.

Školka:

Bude zajištěna na shromaždišti.

Ubytování:

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

Oddílové stany:

V centru závodů bude po oba dny vyhrazen prostor pro oddílové stany.

Mapy:

sobota (klasická trať):

Šemanovice, měřítko 1:10 000, E: 5m, stav: jaro 2013

neděle (krátká trať):

Umrlčí rokle, měřítko 1:10 000, E: 5m, stav: jaro 2013

hlavní kartograf: Josef Borůvka

mapový klíč: ISOM2000

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Horizontálně i vertikálně velmi členitý terén, hluboká i jemná údolíčka, pískovcové skály v několika patrech, menší skalní města a množství průchodů

Start:

intervalový, kategorie HDR, P a T startují v samostatném koridoru v libovolném čase, s pomocí startovací jednotky (přesné časové omezení bude uvedeno v pokynech).

sobota: 10:00 (klasická trať)

neděle: 10:00 (krátká trať)

Nařízení:

Zákaz používání bot s hřeby. Netolerujeme ani kotníkové - na startu bude důsledně kontrolováno.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu: Ondřej Pospíšil

hlavní rozhodčí:

sobota (klasická trať): Simona Karochová (R3)

neděle (krátká trať): Šárka Svobodná (R2)

stavitel tratí:

sobota (klasická trať): Jiří Ramba (R3)

neděle (krátká trať): Martin Nývlt (R3)

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

sobota:

Simona Karochová, Janského 2437, Praha 5, 155 00

neděle:

Šárka Svobodná, K Lánu 8, Praha 6, 160 00

Informace:

http://obkotlarka.cz/zavody/oblastni-zebricky-semanovice/,

e-mail: Turn on JavaScript!,

Ondřej Pospíšil - 603 938 617

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu PSOS (sobota), resp. Soutěžního řádu JO (neděle). V souladu s těmito předpisy budou i směrné časy vítězů a délky tratí.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOS dne 4. 9. 2014

Simona Karochová, Šárka Svobodná

hlavní rozhodčí

Ondřej Pospíšil

ředitel závodů