Místní a krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu pro Střední Čechy a Prahu

Pražský krajský svaz ČSOS

Aktivní lesopark Řepy,
Kulturní dům Bílá hora

Propozice závodu

Propozice ke stažení (PDF)


Datum:
úterý 9. května 2017

Zařazení do soutěží:
Krajské finále Přeboru škol pro Prahu a Středočeský kraj
Postupový závod do celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu 7. června 2017 , Prostějov (týká se kategorií DH7, DH9, DHS)

Pořádající orgán:
Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekty:
Oddíl OB Kotlářka
Universitní sportovní klub Praha

Centrum:
Kulturní dům Bílá hora, Ke Kulturnímu domu 439/14, Praha 6-Řepy,
50.0724906N, 14.3189908E
https://mapy.cz/s/1sGgu
K dispozici bude sál kulturního domu, kde jsou i oddělená WC. Zvláštní šatny pro chlapce a dívky zde nejsou.
V bezprostředním okolí bude i start a cíl.

Doprava:
- parkovací místa v ul. U Boroviček (přes ulici od KD), je jich pár, nechte je středočeským
- zastávka autobusů a tramvají Bílá hora, odsud 500 metrů pěšky
- zastávka autobusu 164 Selské baterie, odsud 500 metrů pěšky
- zastávku tramvají 9,10, 16 Hlušičkova na Plzeňské cestou na závod nevyužívejte, šli byste závodním prostorem a do kopce, po závodě ji samozřejmě využít můžete.

Přihlášky:
do 2. května 21:00 (úterý večer) prostřednictvím přihláškového formuláře na webu závodu http://obkotlarka.cz/prebor2017

Kategorie:
D3,H3 – mladší děti: 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008, 2007
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H3) a 5 dívek (D3))

D5, H5 – starší děti: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005,
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H5) a 5 dívek (D5))

D7, H7 – mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003,
prima, sekunda osmiletých gymnázií (ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H7) a 5 dívek (D7))

D9, H9 – starší žactvo: 8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000,
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií (ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H9) a 5 dívek (D9))

DS, HS – studenti: 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 1999, 1998, 1997.
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
((ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (HS) a 5 dívek (DS))

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození
přičemž obojí (a i b) musí splňovat současně! Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!

Tratě:
Nejmladší kategorie D3, H3 bude mít trať vyznačenu fáborky (kdo rozumí mapě, může jít i kratšími postupy mimo vyznačenou trať), délka cca 2 km, předpokládaný čas vítěze 15-20 minut.

Všechny ostatní kategorie mají tratě v terénu neznačené. Předpokládaný čas vítěze do 25 minut.

Kontroly je potřeba projít v určeném pořadí, za vynechané kontroly nebo přeházené pořadí kontrol je diskvalifikace. Pokud v závodním průkazu/čipu bude označena jiná kontrola, ale jinak bude obsahovat všechny správné kontroly ve správném pořadí, důvod k diskvalifikaci není. Délka 2-3 km (vzdušnou čarou).

Hodnocení:
Proběhne zvlášť pro pražské a zvlášť pro středočeské školy.
• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci!
Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.)
Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!
• Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť a sčítají se družstvům následovně:
v kategorii D3, H3+D5, H5 (bez postupu do celorepublikového finále)
v kategorii D7, H7 + D9, H9 (postupuje škola s nejvyšším součtem bodů, v případě Prahy
2 školy)
v kategorii DS, HS (postupuje škola s nejvyšším součtem bodů, v případě Prahy 2 školy).
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích ve 13 hodin, vždy první tři získají medaile a diplomy. Vítězové soutěže družstev taktéž, první tři týmy získají poháry a diplomy.
Celostátní finále se koná 7.6.2017 v Prostějově.


Web závodu: http://obkotlarka.cz/prebor2017
Zde se budou postupně objevovat informace k závodu.
Kompletní podrobné pokyny k závodu budou zveřejněny po 4. květnu, definitivní startovní listiny v neděli 8. května večer.

Prezentace:
V KD Bílá Hora 8:30-9:30, jednotlivé týmy prezentuje vždy jejich vedoucí.

Startovné:
Symbolické - za každého účastníka 20 Kč, platba při prezentaci najednou za tým.

Start:
Intervalový podle v centru závodu vyvěšených startovních listin,
týmové startovní listiny budou mít vedoucí výprav i v obálkách na prezentaci
čas 00 = 10:00, vzdálenost do 300 metrů od centra závodu

Cíl:
Vzdálenost do 100 metrů od centra závodu.

Vzdálenost start - cíl:
Do 200 m

Mapa:
Aktivní lesopark Řepy, měřítko 1:5000, stav jaro 2017.
Jedná se o podrobné měřítko, které se v orientačním běhu používá pro městské parkové závody, 1 cm na mapě = 50 metrů ve skutečnosti, vrstevnice jsou po 2 metrech.

Terén:
Městský park a lesopark, většinou velmi dobře průběžný, místy průběžnost ztížená podrostem (jen starší kategorie), hustá síť cest různé kvality, většinou otevřený terén, les v malé části prostoru.
Silnice s autodopravou se v prostoru závodu nepřekonávají, pouze při cestě z centra závodu na start a do cíle.

Ražení kontrol:
Elektronické čipy SportIdent, žádný čip nesmí být použit v závodě dvakrát!!
Kdo jej má, uvede číslo v přihlášce.
Kdo nemá, požádá v přihlášce o bezplatné zapůjčení. Každý závodník musí běžet s číslem čipu uvedeným ve startovní listině!!
Na startu musí být čip zkontrolován a připraven k závodu podle pokynů pořadatelů!
Čip se nosí na prstu na gumičce, která je jeho součástí, případně se ještě jistí šňůrkou proti ztrátě. Průchod kontrolou se označuje zasunutím do kontrolní jednotky a jeho správné označení je signalizováno pípnutím a bliknutím – až poté vytáhněte čip z kontrolní jednotky.
Na startu musí být čip zkontrolován a používán podle pokynů pořadatelů!
V cíli musí být označen v cílové jednotce a poté vyčten do počítače pořadatelů – ten bude v místě prezentace. Po vyčtení každý závodník obdrží lístek se svým výsledným časem a mezičasy mezi jednotlivými kontrolami.
Kdo toto neučiní, nebude klasifikován ve výsledcích.
Zapůjčené čipy se musí bezpodmínečně hned po vyčtení čipů v centru závodu po závodě vrátit nebo budou požadovány telefonicky od vedoucích školních družstev.

Občerstvení: Po doběhu v cíli voda, v centru závodu bude otevřena i restaurace zhruba od 10 hodin.

Předpis:
Závodí se podle Pravidel Orientačního běhu.
Co je orientační běh: zacitorientak.cz/

Upozornění: V centru závodu budeme vybaveni pro běžné ošetření drobných škrábanců a poranění, další lékařská pomoc v pražských zdravotnických zařízeních – hrazená z vlastního lékařského pojištění účastníků. Nejblíže je FN Motol. Pro tento případ by měli mít účastníci nebo vedoucí výprav alespoň fotokopii průkazu pojištěnce.
Na startu budou k dispozici repelentní přípravky.
Doporučujeme kompletní krytí dolních končetin a krátký rukáv, tím se předejde většině problémů.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu, stavba tratí: Jarmila Němečková, R1
Hlavní rozhodčí: Jakub Řada, R3
Web, přihlášky a zpracování výsledků: Vojtěch Illner, Turn on JavaScript!

Jarmila Němečková, ředitel závodu
Turn on JavaScript!