Místní a krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu pro Střední Čechy a Prahu

Pražský krajský svaz ČSOS

Aktivní lesopark Řepy,
Kulturní dům Bílá hora

Pokyny k závodu

Pokyny ke stažení (PDF)

Datum:

Úterý 9. května 2017

Centrum:
Kulturní dům Bílá hora, Ke Kulturnímu domu 439/14, Praha 6-Řepy, 
50.0724906N, 14.3189908E
https://mapy.cz/s/1sGgu
K dispozici bude sál kulturního domu, kde jsou i oddělená WC. Zvláštní šatny pro chlapce a dívky zde nejsou. 
V bezprostředním okolí bude i start a cíl. Do 200 metrů, přes silnici s malým provozem, přesto buďte pozorní.

Vedle KD Bílá Hora je velké hřiště s hracími prvky, veřejně přítupné. V lesoparku je rozhledna, navštivte ji prosím až po ukončení závodu.

Do závodního prostoru lesoparku je mezi 10-13 hodinou vstup závodníků možný pouze v době jejich závodu!

Před a po závodě se smějí pohybovat pouze v bezprostřední blízkosti startu a cíle!

Doprava:
- parkovací místa v ul. U Boroviček (přes ulici od KD), je jich pár, nechte je středočeským
- zastávka autobusů a tramvají Bílá hora, odsud 500 metrů pěšky 
- zastávka autobusu 164 Selské baterie, odsud 500 metrů pěšky
- zastávku tramvají 9,10,16 Hlušičkova na Plzeňské cestou na závod nevyužívejte, šli byste závodním prostorem a do kopce, po závodě ji samozřejmě využít můžete.

Prezentace:

Prezentace bude v kulturním domě Bílá Hora, v prostoru předsálí v šatně na kabáty. Zde budou připraveny obálky pro jednotlivé týmy, které budou obsahovat doklad o platbě účastnického poplatku (20 kč/závodník), startovní listiny, pokyny a zapůjčené čipy pro ty závodníky, kteří nemají vlastní. Poplatek se vztahuje na všechny přihlášené závodníky (tedy i na ty, kteří na závod nepřijdou) – včas je proto odhlašte.

Prezentovat se je možné do 8:30 do 9:30.

Zde uhradíte účastnický poplatek najednou za celý školní tým (příjmový doklad budete mít v prezentační obálce, z tohoto důvodu uvítáme, pokud omezíte odhlášky a změny.)

Mapa:

Nad Motolem - Aktivní lesopark Řepy, formát A4

Měřítko 1:5000, e= 2 m, je ve sprintovém mapovém klíči, který není příliš odlišný od minulých let.

Nebudou vodovzdorně upraveny, doporučujeme si přinést igelitový mapník nebo euroobal formátu A4, několik desítek jich bude k dispozici i na startu.

Popisy budou ve formě piktogramů vytištěny na mapě, pozornost věnujte zejména správnému pořadí kontrol a kódovým číslům, ať do čipu označíte ty Vaše.

Popisy taktéž vyvěsíme na webu závodu. 

Terén:

Lesopark a park ve svahu, velké množství cest, místy podrost. Velké množství polootevřených a parkových ploch, v části sady a lesík. Doporučujeme před startem ošetření zejména dolních končetin repelentem jako prevenci proti klíšťatům.

V prostoru se mohou ojediněle pohybovat vozidla stavební firmy.

Zde si můžete prostudovat starou mapu prostoru.

Způsob ražení kontrol:

Závodníci obdrží elektronický čip, který se nosí na prstu libovolné ruky, případně se může zavěsit na "jo-jo" . Tento čip má unikátní číslo a je třeba, aby si závodníci z obálky týmu vzali čip, který mají uveden ve startovní listině. Tedy nikoliv libovolný. Startovní listiny týmů budou taktéž v obálkách.

Na startu je třeba podle pokynů startéra čip vynulovat zasunutím do jednotky (CLEAR) a v další jednotce (CHECK) zkontrolovat jeho připravení k závod. Pípnutí + bliknutí signalizuje načtení záznamu do čipu.

Na kontrolách postupujeme stejně. Čip zasuneme do jednotky a vyčkáme na pípnutí a bliknutí. Pokud náhodou kontrolní jednotka nepípne, orazí se kontrola jehličkovými kleštěmi do políček pro náhradní ražení přímo na mapě, ohlásíte v cíli a mapu zde odevzdáme ke kontrole.

Závod končí načtením cílové jednotky do čipu, poté je nutné se dostavit do centra závodu, kde v místě prezentace budu čipy vyčítány a závodníci obdrží lístky s mezičasy a zápisem ražení kontrol.

Bezprostředně poté je nutné zapůjčené čipy vrátit!! Prosíme o součinnost a kontrolu vracení čipů i vedoucí týmů, neboť chybějící čipy budou vymáhány od nich.

U startu bude vzorové označení kontroly - kovový stojan s látkovým červenobílým lampionem a elektronickou jednotkou.

Start:

Startuje se intervalově, podle v neděli 7/5 zveřejněné startovní listiny. Týmové startovky budou i v obálkách týmů.

Čas 00 = 10:00

Start je přes silnici od KD Bílá hora, 100 metrů. Na startu buďte - 3 minuty před svým startem. Startovní hodiny v tu dobu ukazují Váš startovní čas - například 64, tzn. 64 minut po čase 00. V prvním koridoru bude zkontrolován Váš čip podle stratovní listiny, a vynuujete si zde čip. V další minutě postoupíte do dalšího koridoru, kde svůj čip zasunutím do jednotky Check připravíte ke startu. V posledním koridoru se vydávají mapy, které si můžete zasunout do mapníku nebo jen studujete svou trať. Startujete po zvukovém signálu, který odpípá posledních 5 vteřin do startu.

Tratě:

Pouze trať D3 a H3 je značena červenobílými plastovými fáborky.  Za každou chybějící kontrolu bude ve výsledcích přičtena penalizace 10 minut.

Ostatní tratě jsou v terénu neznačené, pouze na kontrolách jsou červenobílé lampiony a SI jednotky pro označení čipu + kleště na náhradní ražení. Za chybějící kontrolu v kategoriích od D5 a H5 výše je diskvalifikace. Diskvalifikace následuje i tehdy, pokud nemáte kontroly v předepsaném pořadí. Pokud máte v čipu i nějaké „cizí“ kontroly, které Vaše trať nepředepisuje, nevadí, pokud Vaše kontroly jsou ve správném pořadí.

V případě, že nemůžete něco fakt dlouho najít, nebojte se zeptat někoho jiného nebo se vraťte do cíle a i bez všech kontrol přijděte vyčíst čip.

Časový limit:

90 minut. To znamená, že 90 minut po startu posledního závodníka se budou stahovat kontroly a nemá je již cenu hledat – bude to cca ve 14:00 hodin.

Všechny účastníky prosíme, aby i v případě NEnalezení všech kontrol prošli cílem a načetli v místě prezentace svůj čip!!

Zdravotnické zabezpečení:
Běžné drobné šrámy či drobná poranění ošetří zdravotník v cíli, nic horšího snad nenastane. Nemocnice Motol je vzdálená 2km.

Upozorněte svěřence:

- aby zanechali cenné předměty doma, nebo je vyberte po dobu závodu k sobě

- že kolem areálu vede cyklo stezka, stále je třeba dávat trochu pozor (dopoledne to ale nebude tak hrozné) ;

- v jedné části lesoparku dokončuje rekonstrukci Pražská Plynárenská. Ojediněle zde může jet auto pracovníků stavby. Oploceným výkopům (v mapě růžovofialovou barvou) se vyhněte, všechny tratě to umožňují. V části závodního prostoru je široký pás hlinité čerstvě rekultivovované plochy. V kolmém směru se může překonávat. V mapě je označen žlutou s černými tečkami.

Občerstvení:

V centru každý účastník obdrží vodu nebo šťávu. V KD Bílá hora provozovatel slíbil otevřít restauraci cca od 10 hodin.

Mytí:

Nejlépe doma :)

Oblečení na závod:

Hladké sportovní oblečení, doporučujeme krýt dolní končetiny(elasťáky, tenké přiléhavé leginy atp..)!. Doporučujeme boty s terénním designem, tzn hrubší neklouzavou podrážkou.

Výsledky, Vyhlášení vítězů:

Na místě vyhlásíme předběžné výsledky, které budeme v centru závodu průběžně zveřejňovat.

Jednotlivci: ve všech věkových kategoriích vyhlásíme první tři v pořadí jednotlivých krajů. Obdrží medaili a diplom.

Družstva: Pokud stihneme spočítat v rozumném čase, vyhlásíme první tři družstva v pořadí jednotlivých krajů také na místě, pokud ne, zašleme diplomy a poháry po studentech-orienťácích na školy do konce května.

Budeme se o vyhlášení snažit co nejdříve, do 13:30. Přesný čas budeme průběžně upřesňovat v centru závodu.

V jednotlivcích vyhlašovaní obdrží medaile a diplomy, vyhlašovaná družstva obdrží diplom a pohárek.

Výsledky budou vyvěšeny na webu následující den po závodě. Připomínky prosím zasílejte do 3 dnů po závodě na mail Turn on JavaScript!.

V celém areálu zachovávejte čistotu, a  při svém odchodu zkontrolujte, zda za Vámi nezůstal nějaký odpad, děkujeme!!

 

DODRŽUJTE FAIR PLAY, DĚKUJEME! :)

Přejeme pěkný sportovní zážitek!

Jarmila Němečková R1, ředitelka akce + stavitelka tratí závodu

Jakub Řada, R3, rozhodčí

Vojtěch Illner, časomíra, webmaster, přihlášky

a všichni členové pořadatelského týmu!