ROZPIS

Celostátní finále přeboru škol v OB

[Rozpis ke stažení ve formátu PDF]

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Pořadatelský subjekt: Oddíl OB Kotlářka, z. s. (DKP)

Datum: Středa 8. června 2016

Shromaždiště: areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, prostranství u pavilonu 5, 50°08' 07.048"N, 14°25' 02.606"E, k dispozici budou stany

Příjezd: MHD - od zastávky metra linky C – Kobylisy autobusem č. 177, 200, 202 do zastávky Odra (směr Poliklinika Mazurská nebo Sídliště Bohnice)

Parkování: nebude pořadatelem organizováno, platí zákaz vjezdu aut do areálu nemocnice, parkujte dle dopravních předpisů v okolních ulicích

Prezentace: na shromaždišti 9:30 – 10:30.

Start: Intervalový, v 11:00 start prvních závodníků

Mapa: Bohnice 2016, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2016. Starší vydání mapy je k dispozici na mapovém portálu ČSOS na adrese: http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/bohnice-2012-2012

Terén: Park Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (terén mírně členitý s množstvím asfaltových a pískových cest) a Čimické údolí (údolí s různorodou vegetací, místy skalky a lomy).

Kategorie:

 • D7 – mladší žactvo (děvčata)
  • 6.–7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
  • prima, sekunda víceletých gymnázií
 • D9 – starší žactvo (děvčata)
  • 8.–9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999
  • tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 • DS – studenti (děvčata)
  • 1.–4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
 • H7 – mladší žactvo (hoši)
  • 6.–7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
  • prima, sekunda víceletých gymnázií
 • H9 – starší žactvo (hoši)
  • 8.–9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999
  • tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 • HS – studenti (hoši)
  • 1.–4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997 1996, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií


Přihlášky: přes přihláškový formulář na webu závodu do 1. 6. 2016.

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje. V případě potřeby kontaktujte pořadatele závodu na e-mail: Turn on JavaScript!

Účast: Školy, které se umístily na 1. až 6. místě v roce 2014/15, vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce 2015/2016.

Kategorie D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV – 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): Liberecký kraj 2, kraj Praha 2, Jihočeský kraj 2, Olomoucký kraj 2, Zlínský kraj 2, ostatní kraje po 1.
Kategorie DS, HS (resp. DV, HV – střední školy): kraj Praha 2, Liberecký kraj 2, Královehradecký kraj 2, kraj Vysočina 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, ostatní kraje po 1.

V družstvu školy může v každé kategorii startovat 5 závodníků.

V závodě mohou být uděleny divoké karty za neobsazené postupové pozice.

Vklad: Za závodníky startující v družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent.
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček „R”. Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip.

Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen. Požadavek na zapůjčení je nutno uvést v přihlášce.
U závodníků, kteří vlastní čip SI, se číslo tohoto čipu uvede v přihlášce.
Ztráta zapůjčeného čipu bude pokutována částkou 700 Kč.

WC: mobilní toalety na shromaždišti, po cestě na start v hlavní budově

Mytí: až doma

Občerstvení: v cíli voda a šťáva, kavárna V. kolona nedaleko shromaždiště, několik supermarketů na přilehlém sídlišti

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). Pro zařazení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

Hodnocení: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci dané školy/družstva. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol (A, B, C atd.) krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je „neberou” ostatním. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii (D7, H7 + D9, H9) žáci
v kategorii (DS, HS) studenti

Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Vyhlášení vítězů: předpokládaný začátek vyhlašování cca 14:00.

UPOZORNĚNÍ: V areálu nemocnice bude probíhat běžný provoz včetně malého automobilového provozu na hlavních komunikacíh.
Zároveň zde probíhají přípravy motoristické show Legendy 2016, proto bude v areálu postaveno větší množství (prázdných) stanů a stánků, které nebudou v mapách zaznamenány.

Funkcionáři:
ředitel závodu – Dominika Plochová
hlavní rozhodčí – Dominika Plochová (R1)
stavitel tratí – Jaroslav Tomeš

Informace: http://obkotlarka.cz/prebor2016
Kontakt: Dominika Plochová, Turn on JavaScript!