POKYNY

Přebor škol v orientačním běhu – republikové finále 2016

Pokyny ke stažení (PDF)

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Pořadatelský subjekt:

Oddíl OB Kotlářka, z.s.

Datum:

Středa 8. června 2016

Shromaždiště:

Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, prostranství u pavilonu 5, 50°08' 07.048"N, 14°25' 02.606"E

k dispozici budou stany

Příjezd:

Hromadná doprava – z AN Florenc/Hlavního nádraží metrem C směr Letňany na zastávku Kobylisy (8 min), odtud pak autobusem 177 (směr Poliklinika Mazurská) nebo 200 (směr sídliště Bohnice) na zastávku Odra (8 minut), odtud je shormaždiště vzdáleno ještě asi 10 minut pěšky. Obě linky autobusu mají intervaly 5-10 minut.

Vstup do areálu nemocnice:

Využívejte pouze hlavní vchod z ulice Ústavní

Parkování:

Nebude pořadatelem organizováno, parkujte v přilehlém sídlišti

Prezentace:

Od 9:30 - 10:15 hod. v místě shromaždiště

Prezentaci (případné změny) provedou vedoucí družstev při příchodu na shromaždiště. Zapůjčené čipy je každý závodník povinen mít po celou dobu závodu, neztratit a nevyměňovat s jinými závodníky!!!  Porušení se trestá diskvalifikací.

V případě ztráty čipu uhradí pedagog. dozor za závodníka částku 700 Kč.

Start:

Intervalový, v 11:00 start prvních závodníků

Mapa:

Bohnice, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2016, mapový klíč ISSOM 2007.

Mapa nebude vodovzdorně upravena!

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play!

Terén

Park Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (terén mírně členitý s množstvím asfaltových a pískových cest) a Čimické údolí (údolí s různorodou vegetací, místy skalky a lomy)

Kategorie:

D7, D9, DS, H7, H9, HS

Vklad:

Za závodníky startující ve družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá.

Systém ražení:

Bude použit elektronický systém SportIdent. Na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné jednotce. Ukončení závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše čtecí jednotky označí závodník    průchod kontrolou do mapy a oznámí to pořadateli v cíli.

Každý závodník je povinen po absolvování svého závodu v co nejkratší době provést vyčtení čipu a zapůjčený čip vrátit pořadateli.

Časový limit

90 minut.

Pořadí kontrol:

Závodníci absolvují závod v daném pořadí kontrol, tak jak je uvedeno na mapě

Popisy kontrol:

K dispozici na shromaždišti i na mapě

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start  - 1,8 km (značeno modro-bílé fáborky)

cíl – shromaždiště – 0 m

Pravidla

Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz).

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení proběhne co nejdříve po skončení závodu (předpoklad 14-15  hodina).

Budou vyhlašováni vždy první tři v kategorii jednotlivců a první tři družstva škol.

Občerstvení

V cíli šťáva + každý závodník obdrží svačinový balíček

Upozornění

V areálu nemocnice bude probíhat běžný provoz včetně malého automobilového provozu na hlavních komunikacích, dbejte zvýšené opatrnosti!

Zároveň zde probíhají přípravy motoristické show
Legendy 2016, proto bude v areálu postaveno větší množství (prázdných) stanů a stánků, které nebudou v mapách zaznamenány.

Protesty

Protesty se podávají výhradně písemně hlavnímu rozhodčímu do jedné hodiny po uzavření cíle oproti vkladu 200 Kč.


Funkcionáři:

Ředitel závodu – Dominika Plochová

Hlavní rozhodčí – Dominika Plochová (R1)

Stavitel tratí – Jaroslav Tomeš

Informace:

http://obkotlarka.cz/prebor2016

Parametry tratí:

Kategorie

Délka

Převýšení

Počet kontrol

D7

2,6 km

50 m

16 kontrol

D9

3,4 km

80 m

18 kontrol

DS

3,7 km

90 m

18 kontrol

H7

3,1 km

70 m

15 kontrol

H9

4,0 km

115 m

19 kontrol

HS

5,1 km

130 m

26 kontrol