Několik důležitých informací aneb co se do pokynů nevešlo...

  • Příchod na shromaždiště bude značen od hlavního vchodu do nemocnice z Ústavní ulice.
  • Toalety - na shromaždišti budou mobilní toalety, ale pozor budou tam dva shluky TOIek, z nichž pouze jeden patří k naší akci. Druhý shluk bude obehnán mlíkem a toalety budou zamčené, nesnažte se do nich dostat násilím. Na startu toalety nejsou, ale zhruba ve třetině cesty na start budete procházet opět hlavním vchodem a tam je poslední možnost si před startem odskočit, v okolí startu není prakticky ani "keříček".
  • Část cesty na start vede po chodníku podél frekventované silnice, není důvod chodník opouštět, tak to nedělejte.
  • V areálu bude rozmístěno větší množství prázdných party/nůžkových stanů, které nejsou vyznačeny v mapě. Závodníci kolem nich budou určitě probíhat, ale nijak neovlivňují umístění kontrol. Zákaz probíhání skrz stany, kdyby se to někde nabízelo!
  • V areálu je rozmístěno větší množství balíků slámy a shluků zábran a toiek, ani ty v mapě nejsou vyznačeny. O nadcházejícím víkendu se v areálu koná motoristická show Legendy 2016, a toto jsou již přípravy na ní.
  • V areálu nemocnice bude probíhat běžný provoz, včetně automobilového provozu, na nejvíce frekventovaných místech bude stát pořadatel.
  • Mapy nejsou vodovzdorně upraveny, mapa má velikost A3, ale má být hezky.
  • Mytí až doma nebo se cestou domů stavte v bazénu Šutka!
  • Část závodu vede zemědělským statkem, nelekněte se hýkavého osla:-)!
  • Pořadatel neručí za věci odložené na shromaždišti, ale z předchozích pořadatelských zkušeností z tohoto místa výrazně doporučuje dávat si na ně dobrý pozor!