Zveřejněny pokyny závodů

Zveřejnili jsme pokyny závodů. Doporučujeme si je opravdu důkladně prostudovat. Je tam dost zajímavých informací, které v dosti případech nejsou samozřejmé a na ostatních závodech běžné.