Výcuc z pokynů

Parkování

Cesta mezi Skalkou u Doks a parkovištěm je v celé svojí délce úzká, bez možnosti vyhnutí se. Z tohoto důvodu bude umožněn pro automobily v sobotu do 13:30 a v neděli do 11:30 POUZE PŘÍJEZD. Odjezd v tuto dobu nebude možný. V případě nutnosti odjezdu řidiče je možné závodníky vysadit ve Skalce u Doks (cca 1400 m od centra, cesta bude značena červenobílými plastovými fáborky), kde parkují i autobusy.

Prosíme oddíly, které přijedou oddílovým autobusem, o sdělení této informace na mail Turn on JavaScript!.

Prezentace

V obálce obdržené na prezentaci NEBUDOU vytištěné pokyny ani oddílové startovní listiny. V případě zájmu o tyto prosím napište na Turn on JavaScript!.

Starty

Po oba dva dny jsou dva starty. Nedělní start 1 (pro kategorie DH18A, DH20A, DH21EABC, DH35B, DH40B, H45B, T) je vzdálen 2800 m, 110 m převýšení (většina v samém závěru).

V sobotu je start 00 ve 12:00 a v neděli v 10:00.

Výdej GPS

Vybraní závodníci kategorií D21E, H21E, D20A a H20A poběží s GPS. A teď pozor: vesty s GPS jednotkama (je možné použít vlastní vestu) budou k vyzvednutí už na shromaždišti, ne až na startu!

Mapa - Generalizace aneb ne každá skalečka, kterou potkáte, je nutně v mapě

Vzhledem k potřebnému stupni generalizace v klíči ISOM2017 nejsou mapovány skalní srázy nižší než cca 1,5 m a kameny nižší než 1 m. V prudkých svazích s množstvím skal se jednotlivé srázy generalizují do souvislé stěny. Míra generalizace je vyšší, než byla pro závody ve skalách obvyklá a na jakou je česká závodnická obec zvyklá.

V oblasti proběhlo několik větrných a kůrovcových kalamit, a probíhá zde těžba. Vyskytuje se velké množství vývratů, které NEJSOU MAPOVÁNY!

Výsledky

Tištěné výsledky nebudou vyvěšovány tak často (v cca 30 minut intervalech). Aktuální výsledky budou vysílány v místní otevřené síti wifi DKP. Po připojení do sítě zadejte v prohlížeči adresu http://dkp.dkp.

Ubytování

Kdo si objednal ubytování v tělocvičně, spí v tělocvičně ZŠ Karla Hynka Máchy Doksy, kromě oddílů ZBM, TAP, SHK. Ty spí v tělocvičně ZŠ Dubá.