LETNÍ VELIKONOCE VE SKALÁCH 2021

Posunuté Velikonoce ve skalách

Rozpis ke stažení v PDF

  • 23. ročník etapového závodu
  • závod celostátního rankingu
  • závod Rankingu veteránů

ROZPIS


Pořadatel:

Oddíl OB Kotlářka, z. s.

Stránky závodu:

obkotlarka.cz/pe

Epidemiologická situace:

Závody budou přizpůsobeny aktuálním epidemiologickým opatřením.

S ohledem na epidemiologickou situace si dovolujeme vyzvat všechny přihlášené, aby nám poslali platby za své přihlášky.

Datum:

30. 7. – 1. 8. 2021 (pátek až neděle

Program:

pátek 30. července E1 klasická trať (start 00 = 13:00)
sobota 31. července E2 zkrácená trať (start 00 = 10:00)
neděle 1. srpna E3 klasická trať (start 00 = 10:00)
Závodníci kategorie HDR, P a T startují v libovolný čas, ostatní podle startovní listiny zveřejněné před závodem na stránkách závodu

Centrum:

Nová Skalka (okres Česká Lípa) - (50.5687369N, 14.6004725E), doporučujeme oddílové stany

Prezentace:

pátek 30. 7. 2021 10:00 – 12:30 v centru závodu, přihlášky tratí HDR, P a T a změny průběžně

Terén:

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), skály v několika patrech, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 300–480 m. n. m.

Mapy:

E1: SELSKÁ ROKLE, 1:10 000, UHLÍŘŮV DŮL, 1:7 500, E = 5m, podzim 2019, T. Novák, revize jaro 2021
E2: BRANIBORSKÁ JESKYNĚ 2021, 1:10 000, U JEZÍRKA, 1: 7 500, E = 5m, podzim 2019, T. Novák, R. Horký, revize jaro 2021
E3: STARÝ BERŠTEJN 2021, 1:10 000, ŠEDINA 2021, 1: 7 500, E = 5m, podzim 2019, R. Horký, revize jaro 2021
všechny mapy budou tištěny na vodovzdorném materiálu

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21EAB, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21EAB, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75, H80, H85
D10F, H10F - fáborkovaná trať pro děti do 10 let
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
B3, B5 - začátečnické (beginners) tratě pro starší (11-100 let), asi 3 a 5 km
"entry of the day" (tzn. pouze jedna etapa, možnost dohlášení na místě)
P příchozí (náborová, začátečnická trať)
T3, T4, T6 trénink (obtížná trať, cca 3/4/6 km)
Počet startujících v podkategoriích neomezen, v případě malého počtu přihlášených si pořadatel ponechává právo podkategorie E, A a B sloučit.

Délky tratí:

Čas vítěze v H21E pro E2 45 min, pro E1 a E3 80 min, délky ostatních tratí v poměru k tomu. Podrobněji viz zde.

Vzdálenosti:

E1, E2, E3: centrum: Nová Skalka (značeno)
ze silnice č. 38 Mladá Boleslav – Jestřebí odbočit v Doksech vlevo na silnici č. 270 směr Dubá a po 200 m doprava směr Skalka (2,3 km). V obci Skalka doprava směr Nová Skalka (1,5 km) na louku, 50.5687369N, 14.6004725E (centrum závodu)
Praha – parkoviště 95 km
ubytování – parkoviště 10–25 km
parkoviště – centrum 100–400 m
centrum – start E1 budou dva starty S1 900 m, S2 700 m
centrum – cíl E1 650 m
centrum – start E2 budou dva starty S1 900 m, S2 800 m
centrum – start E3 bude určeno
centrum – cíl E2 i E3 0 m

Přihlášky:

Pomocí přihlašovacího systému – ORIS. Neregistrovaní a cizinci rovněž pomocí systému ORIS, e-mailem jen v krajním případě na adresu: Turn on JavaScript!. Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Žádosti o speciální start budou přijímány pouze v odůvodněných případech (hodně malé děti apod.) a pouze ty, které budou zapsány v ORISu do pole “Poznámka”.

Kapacita závodníků je zatím omezena na 1000 závodníků a 1000 náhradníků, počet může být upraven dle aktuálních restrikcí v létě. Pokud by se musely snižovat počty závodníků, tak rozhoduje pořadí přihlášky.

Startovné v Kč:

  HD10(F), HDR HD12-14 HD60-80 B3, B5 HD16-55 T3, T4, T6 P
  3E 1E 3E 1E 3E 1E 1E 1E
 do 28. 6. 360 130 480 170 660 240 180 130
 29. 6. – 12. 7. 360 130 630 220 840 300 180 130
od 13. 7. 360 130 810 300 1080 400 180 130
na místě 400 180 810 300 1080 400 250 180

Od 13. 7. 2021 přihlášky přijímáme na Turn on JavaScript! a jsou možné pouze, pokud je volné místo. Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Storno:
do 12. 7. 2021 vracíme 100 % startovného (po odečtení bankovních poplatků)
od 13. 7. 2021 do 25. 7. 2021 vracíme 50 % startovného
později odhlášeným startovné nevracíme

Poplatek za změnu:
změna jména či jiných údajů v rámci kategorie zdarma
změna kategorie - do 12. 7. 2021 zdarma, později 50 Kč za každou etapu (v případě že to nalosování umožní)

Platby:

Vklad zašlete na účet Oddílu OB Kotlářka:
Banka: Fio banka, a.s., 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2800595750/2010
variabilní symbol: xxxx55, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka (registračku)

Systém ražení:

Elektronické ražení systému SportIdent (všechny typy do SI11 včetně SIAC). Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Možno zapůjčení SI čipů (nikoliv SIAC) od pořadatele za 40 Kč/den (neregistrovaným na zálohu). Za ztrátu se účtuje 700 Kč.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Na shromaždišti, ani na přilehlých loukách není povoleno stanovat.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Ceny:

Vyhlašování proběhne po E3 celkově za všechny etapy.
Ceny pro všechny závodníky v kategoriích HDR, DH10L, DH10, prvních šest v kategoriích DH21E, první tři v ostatních kategoriích, vítěz v B podkategorii. Kategorie P, T3, T4 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

Možný v centru závodu po domluvě s ředitelem závodu (Turn on JavaScript!, +420 776 781 923).

Školka:

V centru závodů.

Poznámka:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko.

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Pořadatelé:

Ředitel: Zdenko Procházka (R2)

Hlavní rozhodčí:

E1: Kamila Rambová (R2)
E2: Dominika Plochová (R1), Marie Pospíšilová (R1)
E3: Jakub Illner (R2)

Stavitelé tratí:

E1: Michal Škácha (R3)
E2: Jaroslav Tomeš (R3), Přemysl Novák (R3)
E3: Pavel Klaška (R2)

Tajemník závodu: Jiří Dlouhý

Informace:

Jiří Dlouhý (přihlášky)
mobil: +420 724 698 016
e-mail: Turn on JavaScript!