VELIKONOCE VE SKALÁCH 2020

Rozpis ke stažení v PDF

  • 22. ročník etapového závodu
  • závod celostátního HSH Rankingu
  • závod Rankingu veteránů

ROZPIS


Pořadatel:

Oddíl OB Kotlářka, z. s.

Stránky závodu:

obkotlarka.cz/pe

Datum:

10.-12. 4. 2020 (pátek až neděle)

Program:

čtvrtek 9. dubna trénink (viz níže)
pátek 10. dubna E1 klasická trať (start 00 = 12:00)
sobota 11. dubna E2 zkrácená trať (start 00 = 10:00)
neděle 12. dubna E3 klasická trať, hendikep (start 00 = 10:00)
Závodníci kategorie HDR, P a T startují v libovolný čas, ostatní podle startovní listiny zveřejněné před závodem na stránkách závodu

Centrum:

Nová Skalka (okres Česká Lípa) - (50.5687369N, 14.6004725E), doporučujeme oddílové stany

Prezentace:

Pátek 10. 4. 2019 9:30 - 11:30 v centru závodu, přihlášky tratí HDR, P a T a změny průběžně

Terén:

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), skály v několika patrech, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 300 – 480 m.n.m.

Mapy:

E1: SELSKÁ ROKLE, 1:10 000, UHLÍŘŮV DŮL, 1:7 500, E = 5m, podzim 2019, T. Novák
E2: BRANIBORSKÁ JESKYNĚ 2020, 1:10 000, U JEZÍRKA, 1: 7 500, E = 5m, podzim 2019,
T. Novák, R. Horký
E3: STARÝ BERŠTEJN 2020, 1:10 000, ŠEDINA 2020, 1: 7 500, E = 5m, revize podzim 2019, R. Horký
všechny mapy budou tištěny na vodovzdorném materiálu

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21EAB, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21EAB, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75, H80, H85
D10F, H10F - fáborkovaná trať pro děti do 10 let
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
B3, B5 - začátečnické (beginners) tratě pro starší (11-100 let), asi 3 a 5 km
"entry of the day" (tzn. pouze jedna etapa, možnost dohlášení na místě)
P příchozí (náborová, začátečnická trať)
T3, T4, T6 trénink (obtížná trať, cca 3/4/6 km)
Počet startujících v podkategoriích neomezen, v případě malého počtu přihlášených si pořadatel ponechává právo podkategorie E, A a B sloučit.

Délky tratí:

Čas vítěze v H21E pro E2 45 min, pro E1 a E3 80 min, délky ostatních tratí v poměru k tomu. Podrobněji viz zde.

Vzdálenosti:

E1, E2, E3: centrum: Nová Skalka (značeno)
ze silnice č. 38 Mladá Boleslav – Jestřebí odbočit v Doksech vlevo na silnici č. 270 směr Dubá a po 200 m doprava směr Skalka (2,3 km). V obci Skalka doprava směr Nová Skalka (1,5 km) na louku, 50.5687369N, 14.6004725E Centrum
Praha – parkoviště 95 km
ubytování – parkoviště 10 – 25 km
parkoviště – centrum 100 - 400 m
centrum – start E1 budou dva starty S1 900 m, S2 700 m
centrum – cíl E1 650 m
centrum – start E2 bude určeno
centrum – start E3 bude určeno
centrum – cíl E2 i E3 0 m

Přihlášky:

Pomocí přihlašovacího systému – ORIS. Neregistrovaní a cizinci rovněž pomocí systému ORIS, e-mailem jen v krajním případě na adresu: Turn on JavaScript!. Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Žádosti o speciální start budou přijímány pouze v odůvodněných případech (hodně malé děti apod.) a pouze ty, které budou zapsány v ORISu do pole “Poznámka”.

Startovné v Kč:

  HD10(F), HDR HD12-14 HD60-80 B3, B5 HD16-55 T3, T4, T6 P
  3E 1E 3E 1E 3E 1E 1E 1E
 do 1. 3. 320 110 420 150 570 210 150 110
 2.–22.3. 320 110 540 190 720 260 150 110
od 23. 3. 320 110 720 260 960 360 150 110
na místě 350 150 720 260 960 360 200 150

Od 23. 3. 2020 přihlášky přijímáme na Turn on JavaScript! a jsou možné pouze, pokud je volné místo. Přihláška e-mailem je přijata až ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Storno:
? do 22. 3. 2020 vracíme 100 % startovného (po odečtení bankovních poplatků)
? od 23. 3. 2020 do 31. 3. 2020 vracíme 50 % startovného
? později odhlášeným startovné nevracíme

Poplatek za změnu:
? změna jména či jiných údajů v rámci kategorie zdarma
? změna kategorie - do 22. 3. 2020 zdarma, později 50 Kč za každou etapu (v případě že to nalosování umožní)

Zdarma:

Závodníci, kteří budou v rankingu za rok 2019 do 10. místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku v roce 2020 do 3. místa, mají startovné zdarma (platí pouze pro přihlášené do 22. března)

Platby:

Vklad zašlete na účet Oddílu OB Kotlářka:
Banka: Fio banka, a.s., 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2800595750/2010
variabilní symbol: xxxx55, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka (registračku)

Systém ražení:

Elektronické ražení systému SportIdent (všechny typy do SI11 včetně SIAC). Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m) vyjma cílové kontroly 3. etapy, která se razí kontaktně. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Možno zapůjčení SI čipů (nikoliv SIAC) od pořadatele za 40 Kč/den (neregistrovaným na zálohu). Za ztrátu se účtuje 700 Kč.

Trénink:

Mapa Babylon u obce Kozly (parkování pro auta 50.6459103N, 14.4562611E).
Typ tréninku: volné pořadí kontrol, v lese budou od čtvrtka 14:00 do nedělního rána malé látkové lampiony
Objednávky map v ORISu jako doplňková služby, 50 Kč za mapu
Výdej objednaných map: čtvrtek 9. 4. 2020 13:00 – 14:00 tělocvična proti škole v obci Jestřebí, 50°36'31.220"N, 14°35'5.318"E

Ubytování:

Od pátku do neděle na podlaze (školy se sprchami) v blízkosti závodů (Česká Lípa), 90 Kč/noc, zájem o ubytování v tělocvičně uveďte spolu s přihláškou v systému ORIS. Kontakty na ubytování na lůžkách budou zveřejněny na stránkách závodu.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Ceny:

Vyhlašování proběhne po E3 celkově za všechny etapy.
Ceny pro všechny závodníky v kategoriích HDR, DH10L, DH10, prvních šest v kategoriích DH21E, první tři v ostatních kategoriích, vítěz v B podkategorii. Kategorie P, T3, T4 a T6 se nevyhlašují.

Prodej sportovního zboží:

Možný v centru závodu po domluvě s ředitelem závodu (Turn on JavaScript!, +420 776 781 923).

Školka:

V centru závodů.

Poznámka:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko.

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Pořadatelé:

Ředitel: Zdenko Procházka (R1)

Hlavní rozhodčí:

E1: Kamila Rambová (R2)
E2: Dominika Plochová (R1)
E3: Jakub Illner (R2)

Stavitelé tratí:

E1: Michal Škácha (R3)
E2: Jaroslav Tomeš (R3), Přemysl Novák (R3)
E3: Pavel Klaška (R2)

Tajemník závodu: Jiří Dlouhý

Informace:

Jiří Dlouhý (přihlášky)
mobil: 724 698 016
e-mail: Turn on JavaScript!