Důležité upozornění ke konání letošních závodů

  1. Pořadatelé upozorňují, že v současné době platí nařízení ministra zdravotnictví, který zakazuje na dobu neurčitou všechny sportovní a další akce  s více, než 100 účastníky. V tento okamžik není nikdo schopný říct, jak dlouho budou tato opatření trvat.
  2. Příprava závodů nadále pokračuje s tím, že k definitivnímu rozhodnutí dojde nejpozději v neděli 5. dubna a bude ihned oznámeno na webových stránkách závodu a v ORISu.
  3. V případě konání závodu platí pro odhlášky storno podmínky uvedené v Rozpise. V případě zrušení závodu bude všem vráceno plné startovné. Pro odhlášky použitje, prosím, email Turn on JavaScript!). 
  4. V případě, že se závody konat budou, tak budou závodníci, kteří nezaplatili do 5. dubna, odhlášeni a dohlášky po 5. 4. budou přijímány pouze ve velmi omezené míře.
  5. V případě konání závodů budou přijata veškerá realizovatelná opatření, doporučená hygienickou službou.
  6. Pokud bude možné k datu závodu závody konat s omezeným počtem závodníků, budou vybíráni přihlášení podle data přihlášky, tj. bereme prvních x přihlášených. Zbylým bude vráceno startovné v plné výši.

Držme si navzájem palce, ať současná situace co nejrychleji pomine a my se budeme moci zase v klidu sejít na hezkých závodech.

Za pořadatele

 

Zdenko Procházka - ředitel, Jirka Dlouhý - tajemník