Platby za přihlášky v prvním termínu

https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledVkladu?id=4216