Organizace prezentace v pátek 30. března

Prezentovány mohou být zásadně pouze celé kluby, ne jednotliví závodníci.

Prezentace klubů bude probíhat na dvou oddělených místech - pro kluby, které nemají dluhy, tedy kluby, které mají v této tabulce v posledním sloupci částku nulovou, nebo zápornou budou pouze vydávány obálky a to u stolu poblíž stanu s prezentací. Prezentace bezdlužných klubů je možná i po uplynutí oficiálního času prezentace během celého pátku odpoledne, je ale třeba, aby závodníci šli na start se startovním číslem. Kategorie P a T startovní čísla nemají.

Kluby, které mají dluhy musí jít přímo k prezentačnímu stanu, kde si musí vyřídit své dluhy. V prezentačním stanu budou též vyřizovány veškeré změny, dohlášky apod.

Změny je stále možno vyřizovat emailem.

 

Děkujeme za spolupráci