Velikonoce ve skalách 2015 3. 4. - 5. 4. 2015

Přihlášky a platby

Dnes večer budou uzavřena možnost přihlášky přes ORIS, s ohledem na to, že letos budou všechny mapy tištěny i s tratěmi v Žaketu, musíme už dát tiskárně přesné počty map. Poté už bude možné se přihlásit pouze na místa vakantů, zkontrolujte si, prosím proto své přihlášky, zda je všechno v pořádku.

Zároveň vás žádáme, abyste včas uhradili své dluhy na startovném a dalších službách - vše najdete také v ORISu - stačí si kliknout na částku v řádku "Klubový vklad" u svého klubu, abyste viděli denně udržovaný přehled plateb. Pokud neuhradíte v nejbližších dnech startovné za přihlášky v prvním termínu, budeme vám nuceni přepočítat startovné na zvýšené. K 27. 3. nemají dluhy vyrovnány následující české oddíly - ABM, AOP, AOV, CHT, CTB, DLT, DOB, DOK, EKP, FSP, JIL, KAM, KPY, KRN, KUL, KUO, LBM, LCV, LME, LPU, MAS, MBM, MFP, MLA, NPA, OKP, PEN, PGP, PHK, PUL, ROU, SCP, SJC, SJH, SOB, SSU, SZP, TAP, TEH, TJN, TJP, TUR, TUV, TZL, VBM, VSP, ZBM, ZVO, ZVS. Včasnou úhradou startovného převodem nám velmi pomůžete, abyste nemuseli čekat dlouhou frontu při registraci.