Parametry tratí jsou k dispozici

Mapy se již tisknou, s parametry tratí tedy už nikdo nepohne. Najdete je v menu.