Pokyny ke stažení jako PDF

dkp_bile_150_150.pngmanufaktura450.jpg

  • 2. závod Manufaktura podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS
  • závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS
  • závody celostátního Rankingu 2016 s koeficientem 1,00
  • veřejné závody v orientačním běhu

Pokyny k závodům - Červený Vrch

Datum konání: neděle 4. 9. 2016

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Oddíl OB Kotlářka, z.s. (DKP)

Typ závodu: závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem

Centrum závodů: Praha 6 - Vokovice, ZŠ Vokovice - Vokovická 32/3; Vchod z ulice Ke Dvoru (GPS 50.0966042N, 14.3455125E). K dispozici bude i tělocvična školy.

Platí zákaz vstupu do tělocvičny v jakýchkoliv botách.

Zákaz vstupu na venkovní hřiště, má nově zrekontruovaný povrch.

Prezentace: V centru závodů:

neděle 4.9.: 8:00 - 9:30

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl.

V obálkách nebudou z úsporných a praktických důvodů startovky oddílů. Ty hledejte na webu a vyvěšené na shromaždišti.

Kategorie:

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D45, D55, D65

H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H45, H55, H65, HDR, P, T

Pozor - kategorie D21K a D21L, resp. H21K a H21L byly sloučeny do kategorie D21L, resp. H21L. Dále kategorie D75 a H75 byly zrušeny

poznámky:

HDR - fáborková trať pro děti s doprovodem

P - jednoduchá trať pro příchozí

T - náročnější tréninková trať

Systém ražení: Sportident - možnost zapůjčení čipu. Lze použít libovolné čipy, tedy řady 5 - 11.

Závodní prostor: Prostor závodu je ohraničen ulicemi Evropská, Vokovická, K Červenému vrchu, Na Krutci, Horoměřická. Pro závodníky platí od rána v den závodu zákaz vstupu do prostoru závodu, mimo vlastní závod.

Vzdálenosti:

  • stanice metra - centrum: 200 m (značeno černými fáborky)
  • centrum - start: 600 m (značeno modrobílými fáborky)
  • cíl - centrum: do 300 m (značeno červenými fáborky)

Cestou na start závodníci překonávají rušnější komunikaci po přechodu se světelnou signalizací. Dodržujte prosím pravidla silničního provozu.

Parkování: Na Praze 6 jsou již spuštěny zóny placeného stání. Doporučujeme tedy příjezd hromadnou dopravou (Centrum závodů je přímo u stanice metra). Dále je možné využít parkoviště v okolí, např. u benzinky (50.0961911N, 14.3475544E) nebo vzdálenější parkoviště u Aritmy (50.0986406N, 14.3405908E).

Zákaz parkování v závodním prostoru (viz výše)

Školka: zajištěna v centru závodů

Mapa: Skvot - sever, měřítko 1:4 000, E: 2,5m, stav: červen-červenec 2016

hlavní kartograf: Ondřej Pospíšil

mapový klíč: ISSOM 2007

mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Terén: Zalesněný svah, sídliště, moderní zástavba, sady, parky. Přibližně 70 % závodního prostoru je městská zástavba s rychlou běžeckou podložkou, 30% potom relativně čistý les, parky a sady, ale s určitým převýšením.

Parametry tratí: jsou součástí startovních listin i pokynů

Start: intervalový, kategorie HDR, P a T startují v samostatném koridoru v libovolném čase v rozmezí 0 - 70, s pomocí startovací jednotky.

00 = 10:00

Popisy kontrol: Budou k samostatnému odběru v centru závodu

Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl (červené fáborky)

Časový limit: 45 minut pro všechny kategorie

Cíl: Není poblíž startu. Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte prosím pravidla fair play. Závod končí oražením cílové kontroly. Závodník je povinen co nejdříve po příchodu do centra závodu vyčíst čip.

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, celkové na stránkách závodu.

Vyhlášení vítězů: 11:30 v centru závodů. Vyhlašujeme kategorie HD10-14, HDR a HD10L. Přesný čas vyhlášení výsledků bude vyvěšen v centru závodů.

První pomoc: Drobná poranění v centru závodů.

Občerstvení: Voda a šťáva v cíli

Hygiena: V centru 5 ks Toi Toi, na startu WC nebude.

Jury: Bude zveřejněna v centru závodu.

Nařízení: Zákaz používání bot s hřeby. Bude na startu kontrolováno. Vzhledem k charakteristice terénu (viz výše) ovšem doporučujeme běžeckou obuv se špunty či hrubším vzorkem.

Upozornění: Závod proběhne za běžného silničního provozu. Provoz v dotčených ulicích sice není velký, přesto dbejte zvýšené opatrnosti. Přísný zákaz vstupu nebo překonávání ulice Evropská (není k tomu důvod)

Hlavní funkcionáři:

  • ředitel závodu: Ondřej Pospíšil
  • hlavní rozhodčí: Jiří Ramba (R3)
  • stavitel tratí: Vojtěch Illner (R3)

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

Jiří Ramba, Zdiměřická 1438/10, Praha 11 - Chodov, 149 00

Informace:

V odpoledních hodinách (start od 14:00) proběhne v prostoru další závod, který nebude zařazený do žádného oficiálního žebříčku. Půjde o závod typu “free order”, se stejným centrem, avšak jen z části stejným závodním prostorem. Jste samozřejmě zváni, sledujte informace na http://obkotlarka.cz/pz2016. Startovat je možné i na čip (pouze start a cíl), ale samotné ražení proběhne kleštičkami. Na závod bude možné se přihlásit na místě.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu PSOS. V souladu s těmito předpisy budou i směrné časy vítězů a délky tratí.

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Správné nohy a rychlý směr Vám přeje

Oddíl OB Kotlářka