TRÉNINKOVÉ KATEGORIE BĚŽÍ PRO MADLENKU

Startovné v tréninkových kategoriích (T3, T5, Ultimate) pro přihlášené v 1. termínu je dobrovolné. Po 1. termínu a na místě bude činit 150,-. Veškerý finanční zisk z vkladů v těchto kategoriích poputuje na účet školačce Madlence jako příspěvek na asistenta, který jí pomáhá zvládat nástrahy při cestě za vzděláním způsobené těžkou poruchou pohybu a komunikace. 

Na shromaždišti bude připravena kasička, kam můžete (pokud se hlásíte na pozdě, tak musíte) Madlence příspěvek vložit. Příspěvek je možno zaslat i převodem na transparentní sbírkový účet: 4231065379/0800. 

Více si o Madlence Vítečkové, děvčeti z orienťácké rodiny, které ale bohužel nemůže jen tak snadno pobíhat mezi lampiony jako my všichni ostatní, můžete přečíst třeba zde, a v rámci regenerace po našem závodě si můžete den poté (15. června) dojít něco pořídit na řepský Bazárek pro Madlenku.