ROZPIS

  • 4. závod podzimního Manufaktura Pražského žebříčku
  • 4. závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS
  • 4. závod podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS
  • Závod celostátního rankingu 2019, koeficient 1,0
  • Veřejný a náborový závod

Rozpis ke stažení (.pdf)

Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Kotlářka, z. s.

Datum:

neděle 13.10. 2019

Centrum závodu:

Nedamov u Dubé, autokemp (50°32'12.884"N, 14°33'21.415"E)

Parkování:

V prostoru autokempu, po zaplnění v obci Dubá na 1,5 km vzdáleném parkovišti (50°32'19.702"N, 14°32'4.672"E). Počet parkovacích míst je omezený, prosíme o využití kapacity aut.

Vzdálenosti:

centrum – parkoviště 0 m / do 1500 m

centrum – start 1000 m

centrum – cíl do 1700 m

Typ závodu:

klasická trať

Závodní kategorie:

D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35K, D35L, D45K, D45L, D55, D65, D75

H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35K, H35L, H45K, H45L, H55, H65, H75

Tréninkové kategorie: TF, T4, T6

Náborové kategorie: Z1, Z2

Více o tréninkových a náborových tratích zde.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu Středočeské a Pražské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2019 

Přihlášky:

Závodní a tréninkové kategorie do neděle 6.10.2019, 23:59 (1. termín), dohlášky do čtvrtka 10.10.2019, 23:59 hod (2. termín), výhradně přes přihlašovací systém ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4972. Po termínu přihlášek (a na prezentaci) budou přijímány dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele na Turn on JavaScript! (přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem). Kategorie DH10F , TF, T a Z bez omezení na místě po celou dobu závodu. Pro závodníky kategorií Z bude oddělená prezentace po celou dobu závodu.

Vklady:

Na účet Oddílu OB Kotlářka u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800595750/2010. Variabilní symbol ve tvaru xxxx67, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře, variabilní symbol najdete v systému ORIS v přehledu přihlášených podle klubů.

Kategorie

do 6.10.

do 10.10.

na místě


D/H 10F, TF


80 Kč


80 Kč


80 Kč

D/H 10 až D/H 14, D/H 65, D/H 75

80 Kč

120 Kč

120 Kč

Ostatní závodní kategorie

130 Kč

195 Kč

260 Kč

T4, T6

130 Kč

195 Kč

200 Kč

Z1 (2 mapy)

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Z2 (1 mapa)

100 Kč

100 Kč

100 Kč

       

Prezentace:

Od 8:30 do 9:30 hod v centru závodu.

Start 00:

10:00 hod, intervalový.

Závodní kategorie dle startovní listiny.

Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

Náborové kategorie (Z1, Z2) mohou startovat kdykoliv bez omezení až do uzavření startu (cca 12:30 hod).

Mapy:

Zahájí 2019, 1:10 000, e = 5 m

Terén:

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 280–360 m n. m.

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent. SI jednotky nebudou v režimu AIR+. SI čipy je možné zapůjčit za 40 Kč. Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce. Náborové kategorie Z1 a Z2 startují bez SI čipu a označují průchod kontrolou kleštičkami do mapy.

Školka:

V centru. Odkládejte děti prosím pouze na nezbytněn nutnou dobu, s vlastním pitím a jídlem, označeným jménem dítěte.

Občerstvení:

V centru, stánek s klasickým sortimentem.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho konání emailem na Turn on JavaScript!.

Upozornění:

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti, kromě propagace akcí OB, je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Informace:

Web závodu: obkotlarka.cz/oz2019

Kontakt: Turn on JavaScript!

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Funkcionáři:

Ředitel závodu:  Vendula Karbanová

Hlavní rozhodčí:  Martin Nývlt (R3)

Stavitelé tratí:  Šárka Svobodná (R3) a Vladimír Třebický

Přihlášky:    Jiří Dlouhý

 

ROZPIS byl schválen soutěžní komisí Pražského a Středočeského krajského svazu ČSOS dne 22. 8. 2019