POKYNY

  • 4. závod podzimního Manufaktura Pražského žebříčku
  • 4. závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS
  • 4. závod podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS
  • Závod celostátního rankingu 2019, koeficient 1,0
  • Veřejný a náborový závod

Pořádající orgán:   

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:   

Oddíl OB Kotlářka, z. s.      

Datum:   

neděle 13 .10. 2019

Typ závodu:   

klasická trať

Centrum  závodu:    

Nedamov u Dubé, autokemp (50°32'12.884"N, 14°33'21.415"E

Prezentace:    

Od 8:30 do 9:30 v centru závodu. Kategorie Z mají oddělenou prezentaci.   

Vzdálenosti:   

centrum – parkoviště P1 0 m 

centrum – parkoviště P2 1500 km (zelené fáborky)

centrum – prezentace 0m

centrum – start 1000 m                                              

centrum – cíl 1700 m

Parametry tratí:   

viz parametry tratí

Start 00:    

10:00, intervalový. Závodní kategorie dle startovní listiny. Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.

Náborové kategorie (Z1, Z2) mohou startovat kdykoliv bez omezení až do uzavření startu (cca 12:00).

Parkování:

V prostoru autokempu, po zaplnění v obci Dubá na 1,5 km vzdáleném parkovišti (50°32'19.702"N, 14°32'4.672"E). Počet parkovacích míst je omezený, prosíme o využití kapacity aut a respektování pokynů pořadatelů. Parkovné 50 Kč.

 

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu pro rok 2019 

Mapa:

Zahájí, 1:10 000, e = 5 m, stav léto 2019, rozměr A4, mapový klíč ISOM2007, mapoval: Tom Novák

Mapa není vodovzdorně upravená. Při štítkování byla provedena revize nových pasek. V okolí kontrol by měly být aktuální. 

Závodníci kategorie TF si mohou vzít na startu 2 mapy.

Zakázané prostory:

Vyznačeny značkou 709 Nepřístupná oblast. Zakázané prostory ležící na postupech budou v terénu vyznačeny výstražnou páskou (mlíkem).

Terén:   

Členitý, skalnaté hřbety a údolí (pískovec), převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Nadmořská výška 280–360 m n. m. 

Popisy kontrol:   

K vyzvednutí samoobslužně na shromaždišti. 

Systém ražení:   

Elektronický razicí systém SPORTIdent. SI jednotky NEBUDOU v režimu AIR+. SI čipy je možné zapůjčit za 40 Kč. Náborové kategorie Z1 a Z2 startují bez SI čipu a označují průchod kontrolou kleštičkami do průkazky, kterou dostanou na prezentaci.

V případě poruchy jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi do rezervních políček na okraji mapy a upozornit na tuto skutečnost pořadatele v cíli. Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník závod nedokončí.

Odevzdávání map:   

Mapy se v cíli nevybírají, prosíme dodržujte fair play.

Čas uzavření cíle:   

15:00

Časový limit:   

150 minut

Vyhlášení výsledků:    

Vyhlášení bude cca ve 13:15, vyhlašují se první 3 závodníci z kategorií: DH10F, HD10-HD14, vyhlášení dostanou diplom a drobné ceny. Všechny děti, které absolvují fáborkovou trat´ nebo trat´ Z1 dostanou v cíli drobnou cenu.

Mytí a WC:   

na shromaždišti

První pomoc:  

na shromaždišti

Školka:

V centru. Odkládejte děti prosím pouze na nezbytně nutnou dobu, s vlastním pitím a jídlem, označeným jménem dítěte.

Občerstvení:   

V centru, stánek s klasickým sortimentem. Některé kategorie na trati viz parametry tratí.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho konání emailem na Turn on JavaScript!.

Upozornění:   

Některé kategorie přebíhají silnici II. třídy, při přebíhání silnice na vyznačených místech, dbejte pokynů pořadatele! Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti, kromě propagace akcí OB, je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Informace:

Web závodu: obkotlarka.cz/oz2019

Kontakt: Turn on JavaScript!                  

Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS.

Fotografování:   

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.   

Předpis:   

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.     

Jury:   

Bude zveřejněno v centru závodu.

Ředitel závodu: Vendula Karbanová

Hlavní rozhodčí: Martin Nývlt (R3)

Stavitelé tratí: Šárka Svobodná (R3) a Vladimír Třebický

Přihlášky: Jiří Dlouhý